Saturday, November 2, 2013

ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าเผด็จการโบราณ ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะได้รับประชาธิปไตย

ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าเผด็จการโบราณ
ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะได้รับประชาธิปไตย
การเปลี่ยนระบอบเป็นหนทางเดียวเท่านั้น
ที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับประชาธิปไตยที่แท้จริง

No comments:

Post a Comment