Tuesday, January 14, 2014

สงครามชิงอำนาจคืนของเผด็จการโบราณ, แม่ทัพ กองทัพหน้า - สุเทพ เทือกสุบรรณ

สงครามชิงอำนาจคืนของเผด็จการโบราณ
แม่ทัพ กองทัพหน้า - สุเทพ เทือกสุบรรณ
ผลงานในอดีต - 99ศพ, กว่า 2000บาดเจ็บ
ภารกิจปัจจุบัน - จงใจทำผิดกฎหมาย ยุยงให้เกิดการปะทะกับตำรวจ
สร้างสถานการณ์ให้มีคนตาย เพื่อเอาเป็นเงื่อนไขให้ทหารออกมาทำรัฐประหาร

No comments:

Post a Comment