Wednesday, December 25, 2013

กลุ่มทหารไทยที่ทำตัวเป็นทาสรับใช้เผด็จการโบราณ มีตำแหน่งหน้าที่เสมือนหัวหน้าทาส ถูกใช้ให้มา กดขี่ ควบคุม จับขัง เข่นฆ่า ประชาชน

กลุ่มทหารไทยที่ทำตัวเป็นทาสรับใช้เผด็จการโบราณ
มีตำแหน่งหน้าที่เสมือนหัวหน้าทาส ถูกใช้ให้มา กดขี่ ควบคุม จับขัง เข่นฆ่า ประชาชน

No comments:

Post a Comment