Thursday, April 24, 2014

“อุดมการประชาธิปไตย” ไม่มีวันตาย … “คนเสื้อแดง” ไม่มีวันตาย

ไม้หนึ่ง ก.กุนที
Mainueng Kor Khuntee
กมล ดวงผาสุก
กวีราษฎร กวีเสื้อแดง
เพื่อนไผ่ กวีข้าวหน้าเป็ด

No comments:

Post a Comment