Saturday, January 18, 2014

ถ้าทำรัฐประหารไม่สำเร็จ... ทหาร, ผู้สนับสนุน, ผู้สั่ง... รวมถึง ผู้ชาย ผู้หญิง คนแก่ คนอ้วน คนผอม, จะกลายเป็นกบฏทันที

ถ้าทำรัฐประหารไม่สำเร็จ
ทหาร, ผู้สนับสนุน, ผู้สั่ง... รวมถึง ผู้ชาย ผู้หญิง คนแก่ คนอ้วน คนผอม, จะกลายเป็นกบฏทันที

No comments:

Post a Comment