Saturday, April 26, 2014

คนเสื้อแดง และประชาชนไทยผู้รักประชาธิปไตย กำลังพัฒนาการต่อสู้ไปสู่การเปลี่ยนระบอบจากเผด็จการโบราณ ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริง ไม่ว่าคุณทักษิณ นายกปู หรือพรรคเพื่อไทย จะร่วมกับพวกเขาหรือไม่

คนเสื้อแดง และประชาชนไทยผู้รักประชาธิปไตย
กำลังพัฒนาการต่อสู้ไปสู่การเปลี่ยนระบอบจากเผด็จการโบราณ ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย
ที่ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริง ไม่ว่าคุณทักษิณ นายกปู หรือพรรคเพื่อไทย จะร่วมกับพวกเขาหรือไม่

No comments:

Post a Comment