Friday, June 19, 2015

เหตุผลที่ทำไมประชาชนจะชนะในที่สุด, (เสื้อเหลือง) แก่ขึ้น ลูกน้อย น้อยลงเรื่อยๆ, (เสื้อแดง) อายุน้อย ลูกมาก เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เหตุผลที่ทำไมประชาชนจะชนะในที่สุด
(เสื้อเหลือง) แก่ขึ้น ลูกน้อย น้อยลงเรื่อยๆ
(เสื้อแดง) อายุน้อย ลูกมาก เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

No comments:

Post a Comment