Monday, January 13, 2014

จะทำสงครามกับประชาชน... ลืมแล้วหรือ ที่เรียนมา, สงครามทุกสงคราม ตั้งอยู่บนพื้นฐานเล่ห์เพทุบาย หลอกลวงศัตรู, ประชาชนเขารู้กันหมดแล้วว่าคุณจะทำรัฐประหาร ถ้าคุณขืนทำ คุณและคนที่สั่งคุณมาจะมีแต่แพ้กับแพ้

จะทำสงครามกับประชาชน... ลืมแล้วหรือ ที่เรียนมา
สงครามทุกสงคราม ตั้งอยู่บนพื้นฐานเล่ห์เพทุบาย หลอกลวงศัตรู
ประชาชนเขารู้กันหมดแล้วว่าคุณจะทำรัฐประหาร ถ้าคุณขืนทำ คุณและคนที่สั่งคุณมาจะมีแต่แพ้กับแพ้

No comments:

Post a Comment