Sunday, June 7, 2015

"เอาการทหารมาแก้ไขปัญหาการเมือง", ความผิดพลาดที่ทำให้เสื่อมอย่างรวดเร็วขนาดนี้

"เอาการทหารมาแก้ไขปัญหาการเมือง"
ความผิดพลาดที่ทำให้เสื่อมอย่างรวดเร็วขนาดนี้

No comments:

Post a Comment