Wednesday, February 26, 2014

สงครามประชาชนเริ่มแล้ว สู้เพื่อชาติ สู้เพื่อประชาชน สู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเรา ล้มล้างระบอบเผด็จการโบราณ และเครือข่ายอำนาจของมัน รวมถึง ตุลาการภิวัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มเอ็นจีโอ และกลุ่มทหารขี้ข้า

สงครามประชาชนเริ่มแล้ว
สู้เพื่อชาติ สู้เพื่อประชาชน สู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเรา
ล้มล้างระบอบเผด็จการโบราณ และเครือข่ายอำนาจของมัน รวมถึง
ตุลาการภิวัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มเอ็นจีโอ และกลุ่มทหารขี้ข้า

1 comment:

  1. เป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องแท้จริง แก้ปัญาหาได้อย่างเบ็ดเสร็จและยุติธรรม แต่อย่าลืม " ตัดหนามอย่าไว่หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก " บทเรียนในประว้ติศาสตร์มีให้เห้นแล้ว ตามล้างสังหารให้หมดไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็ก กลุ่มทุนเก่า ศักดินา ยึดทรัพย์ให้เกลี้ยง

    ReplyDelete