Saturday, August 9, 2014

ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ากบฏ ผู้มีอำนาจ เหนือราชนิกูล เหนือองคมนตรี เหนืออำมาตย์ เหนือศาล เพราะกษัตริย์มอบอำนาจให้หลังการทำกบฏรัฐประหาร

ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ากบฏ ผู้มีอำนาจ เหนือราชนิกูล เหนือองคมนตรี เหนืออำมาตย์ เหนือศาล
เพราะกษัตริย์มอบอำนาจให้หลังการทำกบฏรัฐประหาร

No comments:

Post a Comment