Monday, April 7, 2014

รำลึกวีรชน 10 เมษายน 2553, วีรชนผู้นี้ถูกยิงกบาลระเบิด ตายคาที่, คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่

รำลึกวีรชน 10 เมษายน 2553
วีรชนผู้นี้ถูกยิงกบาลระเบิด ตายคาที่
คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่

No comments:

Post a Comment