Friday, December 27, 2013

ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าเผด็จการโบราณ ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะได้รับประชาธิปไตย

ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าเผด็จการโบราณ ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชน
จะได้รับประชาธิปไตย การเปลี่ยนระบอบ จากระบอบเผด็จการโบราณเป็นระบอบประชาธิปไตย
เป็นหนทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับประชาธิปไตยที่แท้จริง

No comments:

Post a Comment