Wednesday, June 4, 2014

“ประชาธิปไตย” ไม่มีวันตาย… “ผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย” ไม่มีวันตาย… เราเงียบ เพราะเรากำลังพัฒนาการต่อสู้ไปอีกระดับหนึ่งเท่านั้น

"ประชาธิปไตย” ไม่มีวันตาย
“ผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย” ไม่มีวันตาย
เราเงียบ เพราะเรากำลังพัฒนาการต่อสู้ไปอีกระดับหนึ่งเท่านั้น

No comments:

Post a Comment