Sunday, June 7, 2015

"กรุงเทพฯคือประเทศไทย ต่างจังหวัดคือเมืองขึ้น" คือความคิดที่คับแคบ เต่าล้านปี ต้องทำลายให้สิ้นซาก

"กรุงเทพฯคือประเทศไทย ต่างจังหวัดคือเมืองขึ้น"
คือความคิดที่คับแคบ เต่าล้านปี ต้องทำลายให้สิ้นซาก

No comments:

Post a Comment