Tuesday, December 10, 2013

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับอำนาจของประชาชนเท่านั้น เราไม่สามารถฝากความหวังไว้กับ เผด็จการโบราณ, ทหาร, พรรคการเมือง, ต่างชาติ ได้อีกต่อไปแล้ว

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
ขึ้นอยู่กับอำนาจของประชาชนเท่านั้น
เราไม่สามารถฝากความหวังไว้กับ
เผด็จการโบราณ, ทหาร, พรรคการเมือง, ต่างชาติ ได้อีกต่อไปแล้ว

No comments:

Post a Comment