Sunday, January 5, 2014

มันไม่สำคัญว่าพวกเรามาจากไหน สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ พวกเรามาร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

มันไม่สำคัญว่าพวกเรามาจากไหน
สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ พวกเรามาร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

No comments:

Post a Comment