Monday, December 30, 2013

ประชาชนไทยมีความหวาดระแวงทหารไทย - เพราะที่ผ่านมา ทหารไทยยอมปล่อยให้ตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือของเผด็จการโบราณในการ กดขี่ ข่มเหง คุกคาม ควบคุม จับขัง และเข่นฆ่า ประชาชนผู้บริสุทธิ์, หวังว่าทหารไทยในปัจจุบันและในอนาคต จะเป็นทหารอาชีพที่แท้จริงของประชาชนไทยทุกคน และไม่ยอมให้ตนเองตกเป็นเครื่องมือของเผด็จการโบราณ หรืออำนาจอิทธิพลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด

ประชาชนไทยมีความหวาดระแวงทหารไทย
เพราะที่ผ่านมา ทหารไทยยอมปล่อยให้ตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือของเผด็จการโบราณในการ
กดขี่ ข่มเหง คุกคาม ควบคุม จับขัง และเข่นฆ่า ประชาชนผู้บริสุทธิ์
หวังว่าทหารไทยในปัจจุบันและในอนาคต จะเป็นทหารอาชีพที่แท้จริงของประชาชนไทยทุกคน
และไม่ยอมให้ตนเองตกเป็นเครื่องมือของเผด็จการโบราณ หรืออำนาจอิทธิพลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด

No comments:

Post a Comment