Wednesday, June 17, 2015

"การแก้ปัญหา ความยากลำบาก หาเช้าไม่พอกินค่ำ ของประชาชน" (ราชวงศ์หัวใหม่ vs ราชวงศ์หัวเก่า)

"การแก้ปัญหา ความยากลำบาก หาเช้าไม่พอกินค่ำ ของประชาชน"
ราชวงศ์หัวใหม่ สงสารประชาชน มีความคิดก้าวหน้า
- ลดภาษี สร้างงาน ส่งเสริมการลงทุน กระจายรายได้ ให้สิทธิเสรีภาพประชาชน เพื่อปกครองตนเอง
ราชวงศ์หัวเก่า เห็นแก่ตัว มีความคิดเต่าล้านปี
- แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้ กูไม่รู้ว่ากูจะช่วยพวกมึงได้อย่างไร นอกจากจะขอแนะนำให้พวกมึงทำบุญให้มากๆ ชาติหน้าพวกมึงจะได้เกิดมาเป็นเจ้าคนนายคนอย่างพวกกู

No comments:

Post a Comment