Friday, December 20, 2013

สภาวะที่น่าสมเพชของเผด็จการโบราณ มีคนดีที่รักและยอมรับใช้ตน น้อยลงๆทุกวัน ถึงขนาดต้องใช้ อันธพาล โจร ฆาตกร และกลุ่มอิทธิพล มาทำงานแทนตน

สภาวะที่น่าสมเพชของเผด็จการโบราณ
มีคนดีที่รักและยอมรับใช้ตน น้อยลงๆทุกวัน
ถึงขนาดต้องใช้ อันธพาล โจร ฆาตกร และกลุ่มอิทธิพล มาทำงานแทนตน

No comments:

Post a Comment