Tuesday, January 7, 2014

“ทหารจะทำรัฐประหารหรือไม่” เป็นคำถามที่น่าอัปยศอดสูที่สุดของทหารไทย คำถามที่แสดงถึงความแคลงใจเช่นนี้ไม่ควรอยู่ในหัวใจของประชาชนไทยทุกคน ถ้าทหารเป็นทหารของประชาชนที่แท้จริง... รัฐประหารจะไม่มีวันที่จะเกิดขึ้น

“ทหารจะทำรัฐประหารหรือไม่” เป็นคำถามที่น่าอัปยศอดสูที่สุดของทหารไทย
คำถามที่แสดงถึงความแคลงใจเช่นนี้ไม่ควรอยู่ในหัวใจของประชาชนไทยทุกคน
ถ้าทหารเป็นทหารของประชาชนที่แท้จริง... รัฐประหารจะไม่มีวันที่จะเกิดขึ้น

No comments:

Post a Comment