Sunday, January 5, 2014

นักวิชาการขายตัว แอบแฝงมาในคราบเอ็นจีโอ เป็นผีขอส่วนบุญจากเผด็จการโบราณ ถูกใช้ให้มากดขี่ข่มเหงประชาชน

นักวิชาการขายตัว แอบแฝงมาในคราบเอ็นจีโอ
เป็นผีขอส่วนบุญจากเผด็จการโบราณ ถูกใช้ให้มากดขี่ข่มเหงประชาชน

No comments:

Post a Comment