Thursday, January 2, 2014

ลิ่วล้อของฝ่ายเผด็จการโบราณมักจะออกมาข่มขู่ประชาชนไทยเสมอว่า “มึงรู้หรือเปล่าว่ามึงกำลังสู้อยู่กับใคร”, ฝ่ายประชาชนต้องถามกลับไปว่า “มึงรู้หรือเปล่าว่ามึงกำลังทำสงครามกับประชาชน”

ลิ่วล้อของฝ่ายเผด็จการโบราณมักจะออกมาข่มขู่ประชาชนไทยเสมอว่า
“มึงรู้หรือเปล่าว่ามึงกำลังสู้อยู่กับใคร”
ฝ่ายประชาชนต้องถามกลับไปว่า “มึงรู้หรือเปล่าว่ามึงกำลังทำสงครามกับประชาชน”

No comments:

Post a Comment