Saturday, January 25, 2014

เริ่มจากความพยายามที่จะทำลายตระกูลชินวัตร คนเสื้อแดง และฝ่ายประชาธิปไตย ให้ราบคาบแบบขุดรากถอนโคน, พัฒนาไปเป็นงานแสดงตลกปาหี่ต่อหน้าคนไทย 67 ล้านคน ของเครือข่ายกลุ่มศักดินา

เริ่มจากความพยายามที่จะทำลายตระกูลชินวัตร คนเสื้อแดง และฝ่ายประชาธิปไตย
ให้ราบคาบแบบขุดรากถอนโคน
พัฒนาไปเป็นงานแสดงตลกปาหี่ต่อหน้าคนไทย 67 ล้านคน ของเครือข่ายกลุ่มศักดินา

No comments:

Post a Comment