Wednesday, June 24, 2015

การแก้ปัญหาแล้ง, ชาวนาบอก... ต้องมีการจัดการน้ำที่ดีกว่านี้, ทหารกบฏของกษัตริย์บอก... ต้องทำพิธีขอฝน

การแก้ปัญหาแล้ง
ชาวนาบอก... ต้องมีการจัดการน้ำที่ดีกว่านี้
ทหารกบฏของกษัตริย์บอก... ต้องทำพิธีขอฝน

No comments:

Post a Comment