Wednesday, January 8, 2014

เป้าหมายสูงสุด (ยุทธศาสตร์) ของคนเสื้อแดงและชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยคือ ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงในประเทศไทย ไม่เพียงแต่ให้คุณทักษิณกลับบ้าน หรือคุณยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกเท่านั้น

เป้าหมายสูงสุด (ยุทธศาสตร์) ของคนเสื้อแดงและชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยคือ
ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงในประเทศไทย
ไม่เพียงแต่ให้คุณทักษิณกลับบ้าน หรือคุณยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกเท่านั้น

No comments:

Post a Comment