Sunday, July 19, 2015

จีนรู้... ใครใหญ่ในไทย ต้องหยอดน้ำมันให้ถูกที่ จีนไม่เคยแคร์กับประชาชนไทย เขาเข้าประกบราชวงศ์โดยตรง เขารู้ว่า... "ราชวงศ์ไทย ซื้อได้ ใช้งานคล่อง"

จีนรู้... ใครใหญ่ในไทย ต้องหยอดน้ำมันให้ถูกที่
จีนไม่เคยแคร์กับประชาชนไทย เขาเข้าประกบราชวงศ์โดยตรง
เขารู้ว่า... "ราชวงศ์ไทย ซื้อได้ ใช้งานคล่อง"

No comments:

Post a Comment