Saturday, April 5, 2014

รำลึกวีรชน 10 เมษายน 2553, คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่

รำลึกวีรชน 10 เมษายน 2553
คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่

No comments:

Post a Comment