Wednesday, May 14, 2014

มาเถิดมา พี่น้อง ผองคนทุกข์ - ไม่รบรุกคงไม่อาจเห็นฟ้าใหม่ - ร่วมกันสู้สู่อุษาแสงอุทัย - ทวงประชาธิปไตยของปวงชน... โดย ไม้หนึ่ง ก.กุนที

มาเถิดมา พี่น้อง ผองคนทุกข์
ไม่รบรุกคงไม่อาจเห็นฟ้าใหม่
ร่วมกันสู้สู่อุษาแสงอุทัย
ทวงประชาธิปไตยของปวงชน

โดย ไม้หนึ่ง ก.กุนที

No comments:

Post a Comment