Thursday, January 2, 2014

ท่านนายกปู... ท่านทำอะไรให้แก่ประชาชนที่มีลักษณะต่อต้านเผด็จการบ้าง ช่วยบอกให้ประชาชนทราบที นอกจากการที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วบอกว่าเป็นความลับ บอกไม่ได้, โปรดอย่าร้องไห้อีกเลย ประชาชนเขาต้องการผู้นำที่เข้มแข็ง

ท่านนายกปู...
ท่านทำอะไรให้แก่ประชาชนที่มีลักษณะต่อต้านเผด็จการบ้าง ช่วยบอกให้ประชาชนทราบที
นอกจากการที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วบอกว่าเป็นความลับ บอกไม่ได้
โปรดอย่าร้องไห้อีกเลย ประชาชนเขาต้องการผู้นำที่เข้มแข็ง

No comments:

Post a Comment