Wednesday, April 23, 2014

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ตระกูลที่รวยที่สุดไม่ต้องเสียภาษี คนยากจนซื้ออาหารกินต้องเสียภาษี แล้วภาษีที่เสียยังถูกเอาไปให้คนที่รวยที่สุดอีกด้วย

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ
ตระกูลที่รวยที่สุดไม่ต้องเสียภาษี คนยากจนซื้ออาหารกินต้องเสียภาษี
แล้วภาษีที่เสียยังถูกเอาไปให้คนที่รวยที่สุดอีกด้วย

1 comment: