Thursday, April 24, 2014

มันทำชั่วกับคนไทยมาหลายสิบปีแล้ว, ขู่ ฆ่า ขัง ไล่ออกนอกประเทศ, ประชาชนต้องยากจน ประเทศชาติไม่สามารถพัฒนาได้

มันทำชั่วกับคนไทยมาหลายสิบปีแล้ว, ขู่ ฆ่า ขัง ไล่ออกนอกประเทศ
ประชาชนต้องยากจน ประเทศชาติไม่สามารถพัฒนาได้

No comments:

Post a Comment