Thursday, June 18, 2015

สั่งสอนให้ประชาชน “พอเพียง”, แต่... “คุณต่งต๊ง” หมาเลี้ยงของจุฬาภรณฯ ขึ้นเวทีในชุดคลุมซานตาคลอสสีแดง ประดับด้วยเครื่องเพชรมูลค่า 150 ล้าน (มูลค่าเทียบเท่ารายได้ต่อปีคนอีสาน 5,000 คน)

สั่งสอนให้ประชาชน “พอเพียง”, แต่...  “คุณต่งต๊ง” หมาเลี้ยงของจุฬาภรณฯ
ขึ้นเวทีในชุดคลุมซานตาคลอสสีแดง ประดับด้วยเครื่องเพชรมูลค่า 150 ล้าน
(มูลค่าเทียบเท่ารายได้ต่อปีคนอีสาน 5,000 คน)

No comments:

Post a Comment