Monday, June 15, 2015

รับใช้เจ้า หมายถึง... เห็นด้วยกับครอบครัวเจ้า รับซองรายวัน, ในขณะที่ประชาชนทำงานลากเลือด เพื่อให้นายทุนสามารถเอาเงินใส่ซอง ส่งส่วยให้ครอบครัวเจ้าได้

รับใช้เจ้า หมายถึง...
เห็นด้วยกับครอบครัวเจ้า รับซองรายวัน
ในขณะที่ประชาชนทำงานลากเลือด
เพื่อให้นายทุนสามารถเอาเงินใส่ซอง ส่งส่วยให้ครอบครัวเจ้าได้

No comments:

Post a Comment