Sunday, June 7, 2015

"ทำตัวให้คนเกลียด แต่่ใช้ทหารมาบังคับให้คนรัก" ความผิดพลาด ที่ทำให้เสื่อมอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้

"ทำตัวให้คนเกลียด แต่่ใช้ทหารมาบังคับให้คนรัก"
ความผิดพลาด ที่ทำให้เสื่อมอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้

No comments:

Post a Comment