Sunday, January 19, 2014

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วงนี้เครียดมาก น่าจะลาพักซัก 2-3 วัน แล้วไปเที่ยวต่างจังหวัด

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วงนี้เครียดมาก น่าจะลาพักซัก 2-3 วัน แล้วไปเที่ยวต่างจังหวัด
อย่าให้คนเขารู้ว่าคุณเป็นใคร ไปทั่วประเทศ พูดคุยกับประชาชนคนธรรมดาทั่วไป
พอคุณกลับมา คุณอาจจะได้ข้อสรุปใหม่ว่าคุณควรทำรัฐประหารหรือไม่

No comments:

Post a Comment