Wednesday, December 25, 2013

ทัศนะของเผด็จการโบราณ ต่อคนไทยทั่วไป (โดยเฉพาะคนต่างจังหวัด) ไร้การศึกษา สกปรก โง่เหมือนควาย จน คนใช้ จับกัง โสเภณี เลือกผู้แทนไม่เป็น

ทัศนะของเผด็จการโบราณ ต่อคนไทยทั่วไป (โดยเฉพาะคนต่างจังหวัด)
ไร้การศึกษา สกปรก โง่เหมือนควาย จน คนใช้ จับกัง โสเภณี เลือกผู้แทนไม่เป็น

No comments:

Post a Comment