Saturday, February 8, 2014

ผู้นำขบวนการประชาธิปไตยทั้งหลาย... ยิ่งท่านขยายมวลชนออกไปมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ท่านปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น

ผู้นำขบวนการประชาธิปไตยทั้งหลาย...
ยิ่งท่านขยายมวลชนออกไปมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ท่านปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น

No comments:

Post a Comment