Saturday, April 19, 2014

คลิปเสียง อาจารย์ ชูพงศ์ และ ดร. เพียงดิน, (18 เมษายน พ ศ 2557, April 18, 2014), หัวข้อ: "สรุปสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีความเสียหาย"

คลิปเสียง "วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองในประเทศไทย และหนทางที่จะทำให้ประประชาชนได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง"
โดย อาจารย์ ชูพงศ์ และ ดร. เพียงดิน, (April 18, 2014)
หัวข้อ: "สรุปสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีความเสียหาย"
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์กลาง http://democracythailand.blogspot.com/

Thursday, April 17, 2014

คลิบเสียง รายการ วิกฤตเมืองไทย หัวข้อ "112 - การต่อสู้ของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Alliance for Human Rights)", วันที่ 17 เม.ย 2557, โดย ดร.เพียงดิน, คุณ อเนกซานฟราน, และ ดร.พงษ์

คลิบเสียง รายการ วิกฤตเมืองไทย หัวข้อ "112 - การต่อสู้ของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Alliance for Human Rights)"
วันที่ 17 เม.ย 2557,  โดย ดร.เพียงดิน, คุณ อเนกซานฟราน, และ ดร.พงษ์
ดำเนินรายการโดย คุณ Yut-LA และ คุณ Woodside
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ซ้าย http://democracythailand.blogspot.com/

Wednesday, April 16, 2014

คลิปเสียง โกตี๋ (วุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ) เปิดใจที่ นปช.USA, (16 เมษายน 2557)

คลิปเสียง โกตี๋ (วุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ) เปิดใจที่ นปช.USA, (16 เมษายน 2557)
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ซ้าย http://democracythailand.blogspot.com/

สั่งฆ่า ลูกหลานเขา พี่น้องเขา พ่อแม่เขา ปู่ย่าตายายเขา แล้วยังมาหาว่าพวกเขาไม่จงรักภักดี

สั่งฆ่า ลูกหลานเขา พี่น้องเขา พ่อแม่เขา ปู่ย่าตายายเขา แล้วยังมาหาว่าพวกเขาไม่จงรักภักดี

ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน สู้ไป-กราบศัตรูไป ขอให้ได้อยู่เป็นรัฐบาลไปเรื่อยๆก็พอ

ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน
สู้ไป-กราบศัตรูไป ขอให้ได้อยู่เป็นรัฐบาลไปเรื่อยๆก็พอ
แทนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของเขา
กลับเอามวลชนไปเป็นเครื่องต่อรองผลประโยชน์และความอยู่รอดของตัวเอง
ประเทศชาติและประชาชนจะเสียหาย ก็ช่างมัน
ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ มวลชนและแนวร่วมจะล้าและถอยหนี
พรรคเพื่อไทยจะแพ้แน่นอน

คลิปเสียง อาจารย์ ชูพงศ์ และ ดร. เพียงดิน, (15 เมษายน พ ศ 2557, April 15, 2014), หัวข้อ: "การเมืองที่ลึกซึ้งต้องทำความเข้าใจมากกว่านี้"

คลิปเสียง "วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองในประเทศไทย และหนทางที่จะทำให้ประประชาชนได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง"
โดย อาจารย์ ชูพงศ์ และ ดร. เพียงดิน, (April 15, 2014)
หัวข้อ: "การเมืองที่ลึกซึ้งต้องทำความเข้าใจมากกว่านี้"
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์กลาง http://democracythailand.blogspot.com/

Sunday, April 13, 2014

คลิปเสียง รายการ ขุดรากถอนโคน หัวข้อ "พ่อเป็นคนอยู่คนเดียวหรือ", โดย คุณอเนกซานฟราน และคุณ Yut-LA, 13 เมษายน 2557

คลิปเสียง รายการ ขุดรากถอนโคน หัวข้อ "พ่อเป็นคนอยู่คนเดียวหรือ"
โดย คุณอเนกซานฟราน และคุณ Yut-LA, 13 เมษายน 2557
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ซ้าย http://democracythailand.blogspot.com/

Saturday, April 12, 2014

คลิปเสียง อาจารย์ ชูพงศ์, (12 เมษายน พ ศ 2557, April 12, 2014), หัวข้อ: "สถานการณ์ที่กำลังจะโดนกวาดล้าง"

"วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองในประเทศไทย และหนทางที่จะทำให้ประประชาชนได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง"
โดย อาจารย์ ชูพงศ์, (April 12, 2014)
หัวข้อ: "สถานการณ์ที่กำลังจะโดนกวาดล้าง"
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์กลาง http://democracythailand.blogspot.com/

คลิปเสียง หนุนเสี่ยโอ ดีจริงหรือ? - โดย คุณอาคม ซิดนีย์ และ ดร. เพียงดิน รักไทย, (รายการ ชวนคิดชวนคุย, 11 เมษายน 2557)

คลิปเสียง หนุนเสี่ยโอ ดีจริงหรือ? - โดย คุณอาคม ซิดนีย์ และ ดร. เพียงดิน รักไทย
(รายการ ชวนคิดชวนคุย, 11 เมษายน 2557)
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ซ้าย http://democracythailand.blogspot.com/

คลิปเสียง ทำไมต้องกำจัด โกตี๋ ?, โดย ดร. เพียงดิน รักไทย, 11 เมษายน 2557

คลิปเสียง ทำไมต้องกำจัด โกตี๋ ?, โดย ดร. เพียงดิน รักไทย, 11 เมษายน 2557
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ซ้าย http://democracythailand.blogspot.com/

Friday, April 11, 2014

พวกเราชาวสถานทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุล­สหรัฐเชียงใหม่ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์ว­ันปีใหม่ไทยนี้, U.S. Embassy Bangkok and U.S. Consulate General Chiang Mai would like to wish you all a Happy Thai New Year!, เพลง: สุขกันเถอะเรา โดย คณะสุนทราภรณ์

พวกเราชาวสถานทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุล­สหรัฐเชียงใหม่ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์ว­ันปีใหม่ไทยนี้
U.S. Embassy Bangkok and U.S. Consulate General Chiang Mai would like to wish you all a Happy Thai New Year!
เพลง: สุขกันเถอะเรา โดย คณะสุนทราภรณ์
https://www.youtube.com/watch?v=fuc8Bt8hGu4&list=UUb_c1pomktRQbEuJ5MbZ_6Q

ด่วน! ... คลิปเสียง สัมภาษณ์โกตี๋ จากกัมพูชา, "วันนี้คนที่สั่งจับผมก็คือนายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร", "แล้วคนที่เซ็นคำสั่งบีบให้ตำรวจจับผมคือ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ", "ผมเสียใจครับที่คนที่สั่งจับผมเป็นพวกเราเอง", (Red Guard Radio, 10 เมษายน 2557)

ด่วน! ... คลิปเสียง สัมภาษณ์โกตี๋ จากกัมพูชา
"วันนี้คนที่สั่งจับผมก็คือนายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร", "แล้วคนที่เซ็นคำสั่งบีบให้ตำรวจจับผมคือ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ", "ผมเสียใจครับที่คนที่สั่งจับผมเป็นพวกเราเอง"
(Red Guard Radio, 10 เมษายน 2557)
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ซ้าย http://democracythailand.blogspot.com/

Thursday, April 10, 2014

เวที กวป. ศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ, 11 เมษายน 2553

เวที กวป. ศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ, 11 เมษายน 2553
โชคชัย หลานย่าโม https://www.youtube.com/watch?v=g2eXIBDwt3w
สมศักดิ์ จตุคาม https://www.youtube.com/watch?v=6oJAYichhIQ
นุ้ย สาวคลองเก้า https://www.youtube.com/watch?v=p8h7Rb-2yxY
รากฝอย https://www.youtube.com/watch?v=ImwzPO3CxRw
ชินวัตร https://www.youtube.com/watch?v=SDBBAuc2tuI
ศรรักษ์ มาลัยทอง https://www.youtube.com/watch?v=_kENzOl4FPg
วาณิช ร่มเกล้า https://www.youtube.com/watch?v=7rThm9oktcM
หนุ่มโคราช https://www.youtube.com/watch?v=mdgFX8OB7Dc
เบียร์ https://www.youtube.com/watch?v=vh5MYk8MN9Q

นปช. รำลึกวีรชน 10 เมษายน 2553, 10 เมษายน 2557

นปช. รำลึกวีรชน 10 เมษายน 2553, 10 เมษายน 2557
ทำบุญรำลึกวีรชน https://www.youtube.com/watch?v=hC04DURpVGg
แป๊ะ บางสนาน https://www.youtube.com/watch?v=XXXudbM6XJQ
จตุพร พรหมพันธุ์ https://www.youtube.com/watch?v=SdJNX8xsoiU
อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ https://www.youtube.com/watch?v=VUQyx5rpIbw
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ https://www.youtube.com/watch?v=5a9exVsySpI
นพ. เหวง โตจิราการ https://www.youtube.com/watch?v=_slv-xSADck

Coffee with จตุพร พรหมพันธุ์, (รายการ Wake Up Thailand, VoiceTV, 10 เมษายน 2553)

Coffee with จตุพร พรหมพันธุ์
(รายการ Wake Up Thailand, VoiceTV, 10 เมษายน 2553)
https://www.youtube.com/watch?v=Knk6QPYlq3I&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ

เวที กวป. หน้าสำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ นนทบุรี, 9 เมษายน 2553

เวที กวป. หน้าสำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ นนทบุรี, 9 เมษายน 2553
อ.ราชันย์ & แครอท https://www.youtube.com/watch?v=3bEjGuux-e8&list=UUoMTmnQ2rZIxUY0I_ym4cQA
ศรรักษ์ มาลัยทอง https://www.youtube.com/watch?v=NwaVgFamMA4
รากฝอย https://www.youtube.com/watch?v=SVfWs8lEHWE
วาณิช ร่มเกล้า https://www.youtube.com/watch?v=0xJljL8Udvc
ชินวัตร https://www.youtube.com/watch?v=f8OagLIp5BU
แดงสามวา https://www.youtube.com/watch?v=1-RXieQzDas

นักสู้ธุลีดิน 10 เมษายน 2553, กราบไว้อาลัยทุกๆดวงวิณญาณวีรชนคนเสื้อแดง... ด้วยจิตคารวะ

๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ "รำลึกวีรชน ผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย"
ต้องไม่ลืม มันฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็น กบาลระเบิด สมองไหล เลือดสาด กลาดเกลื่อน
คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่
https://www.facebook.com/photo.php?v=303947293089199&set=vb.219037371580192&type=2&theater

ลิ้งบน Youtube https://www.youtube.com/watch?v=LyiC29IlNPo

รำลึกถึงวีรชนที่ต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตย, สปป.ล้านนา

รำลึกถึงวีรชนที่ต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยที่ได้เสียสละชีวิตไปเมื่อ 10 เมษายน 2553
ขอดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นจงสู่สุขคติ
สปป.ล้านนา ขอเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมจงนำฆาตกรและผู้สั่งฆ่ามาลงโทษตามความผิด
ขอให้ผู้รักประชาธิปไตยจงสานต่อภารกิจของวีรชนจนบรรลุผล

https://www.facebook.com/227384800798597/photos/a.227416197462124.1073741828.227384800798597/236698006533943/?type=1&theater

Face Time 09/4/57 : ถอดรหัส ใครสั่งฆ่า "ขวัญชัย ไพรพนา"

Face Time 09/4/57 : ถอดรหัส ใครสั่งฆ่า "ขวัญชัย ไพรพนา" (1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=twmFUc3OVnQ
Face Time 09/4/57 : ถอดรหัส ใครสั่งฆ่า "ขวัญชัย ไพรพนา" (2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=maiAEJ15kr8

อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์, (รายการ หมัดเด็ด, 9 เมษายน 2553)

อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
(รายการ หมัดเด็ด, 9 เมษายน 2553)
https://www.youtube.com/watch?v=RVAxPaQnyAQ

Wednesday, April 9, 2014

(วีดีโอ) ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ "รำลึกวีรชน ผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย", ต้องไม่ลืม มันฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็น กบาลระเบิด สมองไหล เลือดสาด กลาดเกลื่อน, คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่

(วีดีโอ) ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ "รำลึกวีรชน ผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย"
ต้องไม่ลืม มันฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็น กบาลระเบิด สมองไหล เลือดสาด กลาดเกลื่อน
คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่

https://www.facebook.com/photo.php?v=303693266447935&set=vb.219037371580192&type=2&theater

ลิ้งบน Youtube ครับ https://www.youtube.com/watch?v=auVddna2LoA

(รูป) ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ "รำลึกวีรชน ผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย", ต้องไม่ลืม มันฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็น กบาลระเบิด สมองไหล เลือดสาด กลาดเกลื่อน, คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่

(รูป) ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ "รำลึกวีรชน ผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย"
ต้องไม่ลืม มันฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็น กบาลระเบิด สมองไหล เลือดสาด กลาดเกลื่อน
คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.303689856448276.1073741834.219037371580192&type=3&uploaded=26

อาจารย์ฝรั่งมองไทย:การชิงเมืองของลูกจีนก๊กต่างๆ, (Thai E-News, วันพุธ, เมษายน 09, 2557)

อาจารย์ฝรั่งมองไทย:การชิงเมืองของลูกจีนก๊กต่างๆ
https://www.youtube.com/watch?v=wAmMxudoswU

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำหน้าเด๋อด๋า แกล้งโง่ (หรือโง่จริงๆ?)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำหน้าเด๋อด๋า แกล้งโง่ (หรือโง่จริงๆ?)
ไม่ขอนิยาม "รัฏฐาธิปัตย์"
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152788282619848&set=vb.131732549847&type=2&theater

นปช .แถลงข่าว, ถลกหนังเทือก, 9 เมษายน 2553

นปช .แถลงข่าว, ถลกหนังเทือก, 9 เมษายน 2553
แถลงข่าว https://www.youtube.com/watch?v=n996let2yEk&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
จตุพร พรหมพันธุ์ ถลกหนังเทือก https://www.youtube.com/watch?v=2rW_L3_BofE&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ

(เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ต้องยกเลิก มาตรา 112 - การใช้มาตรานี้ทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ผู้เห็นต่าง), ปชป. เล็งแจ้งความทั่วประเทศ 'โกตี๋' หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, (ประชาไท, 9 เมษายน 2553)

(เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ต้องยกเลิก มาตรา 112 - การใช้มาตรานี้ทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ผู้เห็นต่าง)
ปชป. เล็งแจ้งความทั่วประเทศ 'โกตี๋' หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
(ประชาไท, 9 เมษายน 2553)
http://prachatai.com/journal/2014/04/52638

เรียนอังกฤษให้เก่ง กับ ดร.เพียงดิน ตอน 3D: Active Political Processes

เรียนอังกฤษให้เก่ง กับ ดร.เพียงดิน ตอน 3D: Active Political Processes
https://www.youtube.com/watch?v=n_cwehabzts&list=UUeSKbGqOF0Rqka0XPgvMxfQ

สหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล หรือ International Federation for Human Rights (FIDH) ได้เริ่มกิจกรรมรณรงค์ปล่อยนักโทษที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ สมยศ พฤกษาเกษมสุขเป็น 1 ใน นักโทษจำนวนหลายสิบคนที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและถูกจับกุมคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมและทางสหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากลได้ทำการรณรงค์ในระดับนานาชาติด้วย

สหพันธ์ สิทธิมนุษยชนสากล หรือ International Federation for Human Rights (FIDH) ได้เริ่มกิจกรรมรณรงค์ปล่อยนักโทษที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ สมยศ พฤกษาเกษมสุขเป็น 1 ใน นักโทษจำนวนหลายสิบคนที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและถูกจับกุมคุมขังอย่าง ไม่เป็นธรรมและทางสหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากลได้ทำการรณรงค์ในระดับนานาชาติ ด้วย
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/posts/303676626449599

ประมวลภาพแดง กวป.บุกหน้าป.ป.ช. โดยบางส่วนแต่งกายคล้ายยมทูตทำพิธีสาปแช่งหุ่นจำลองคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้าย

ประมวลภาพแดง กวป.บุกหน้าป.ป.ช. โดยบางส่วนแต่งกายคล้ายยมทูตทำพิธีสาปแช่งหุ่นจำลองคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้าย
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/posts/303674699783125

คลิปเสียง ทอม ดันดี, รายการจุดเปลี่ยน ตอน "กูคือประชาชน ทนไม่ไหวแล้วโว้ย", 8 เมษายน 2557

คลิปเสียง ทอม ดันดี
รายการจุดเปลี่ยน ตอน "กูคือประชาชน ทนไม่ไหวแล้วโว้ย", 8 เมษายน 2557
ดำเนินรายการโดย ดีเจเอก เขกหัอำหมาด ทางสถานีวิทยุ นปช. อียูสวีเดน
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ซ้าย http://democracythailand.blogspot.com

Thailand’s political crisis - Uneasy lies the head, They must know that if they were to try quashing the red shirts at this point, the army itself would split, (The Economist, Apr 8th 2014)

Thailand’s political crisis - Uneasy lies the head
They must know that if they were to try quashing the red shirts at this point, the army itself would split.
(The Economist, Apr 8th 2014)
http://www.economist.com/blogs/banyan/2014/04/thailand-s-political-crisis

Tuesday, April 8, 2014

อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์, (สถานีวิทยุ Redguard Radio เขตสายไหม ซอยเปียนนท์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี, 6 เมษายน 2553)

อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
(สถานีวิทยุ Redguard Radio เขตสายไหม ซอยเปียนนท์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี, 6 เมษายน 2553)
https://www.youtube.com/watch?v=oN7YQ3dP0Qk

บรรยากาศ (ใกล้ชิด) ชุมนุม นปช. ถนนอักษะ, (ทีมข่าวภาคสนามกลุ่มปฎิญญาหน้าศาล, 6 เมษายน 2553)

บรรยากาศ (ใกล้ชิด) ชุมนุม นปช. ถนนอักษะ
(ทีมข่าวภาคสนามกลุ่มปฎิญญาหน้าศาล, 6 เมษายน 2553)
https://www.youtube.com/watch?v=4XlIkPf5pC0&list=UUzXtwkpUItMNng9l82E0TOw

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ของสมเด็จพระบรมฯ หน่วยนี้ "เป็นมิตรกับรัฐบาลเพื่อไทย" ก็อาจจะจริงในเฉพาะหน้านี้เท่านั้น เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันบางอย่าง แต่ในระยะยาวแล้ว ยังไม่แน่นอน... อย่า "ฝันหวาน" (โดย อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์)

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ของสมเด็จพระบรมฯ หน่วยนี้ "เป็นมิตรกับรัฐบาลเพื่อไทย" ก็อาจจะจริงในเฉพาะหน้านี้เท่านั้น เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันบางอย่าง แต่ในระยะยาวแล้ว ยังไม่แน่นอน... อย่า "ฝันหวาน" (โดย อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์)
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/posts/303535476463714

๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ทรราชย์เมษาทมิฬ "แด่วีรชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย"

๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ทรราชย์เมษาทมิฬ
"แด่วีรชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย"
ต้องไม่ลืม มันฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็น ยิงพวกเขากบาลระเบิด สมองไหล เลือดสาด
คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่
https://www.youtube.com/watch?v=wv229YOW73c

ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน... สู้ไป-กราบศัตรูไป ขอให้ได้อยู่เป็นรัฐบาลไปเรื่อยๆก็พอ

ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน
สู้ไป-กราบศัตรูไป ขอให้ได้อยู่เป็นรัฐบาลไปเรื่อยๆก็พอ
แทนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของเขา
กลับเอามวลชนไปเป็นเครื่องต่อรองผลประโยชน์และความอยู่รอดของตัวเอง
ประเทศชาติและประชาชนจะเสียหาย ก็ช่างมัน
ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ มวลชนและแนวร่วมจะล้าและถอยหนี
พรรคเพื่อไทยจะแพ้แน่นอน

นปช .แถลงข่าว, ถลกหนังเทือก, 8 เมษายน 2553

นปช .แถลงข่าว, ถลกหนังเทือก, 8 เมษายน 2553
แถลงข่าว https://www.youtube.com/watch?v=0d3g5bLZA2g&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
วีระกานต์ มุสิกพงศ์ ถลกหนังเทือก https://www.youtube.com/watch?v=vEJ4jKj6ASU&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
จตุพร พรหมพันธุ์ ถลกหนังเทือก https://www.youtube.com/watch?v=vSTQIrc2F30&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ

อ.สุชา จุลเพชร : P&P News, (P&P TV, 8 เมษายน 2557)

อ.สุชา จุลเพชร : P&P News
(P&P TV, 8 เมษายน 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=q2_lPYbCP7w&list=UUoXrnNKelrcTep_TFTRL16Q

แถลงข่าวกลุ่ม กวป., 8 เมษายน 2553, DNN

แถลงข่าวกลุ่ม กวป., 8 เมษายน 2553, DNN
https://www.youtube.com/watch?v=oGgm9gAAbTg&list=UUoXrnNKelrcTep_TFTRL16Q

คอลัมน์อัพเดท เอกซเรย์ การเมือง ผ่าน สุเทพ เทือกสุบรรณ, (ข่าวเที่ยงDNN, 8 เมษายน 2557)

คอลัมน์อัพเดท เอกซเรย์ การเมือง ผ่าน สุเทพ เทือกสุบรรณ
(ข่าวเที่ยงDNN, 8 เมษายน 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=6tefs0oS_NI

อาจารย์ สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ (แซ่ด่าน), (รายการทางออกประเทศไทย, DNN, 8 เมษายน 2557)

อาจารย์ สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ (แซ่ด่าน)
(รายการทางออกประเทศไทย, DNN, 8 เมษายน 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=IOZBLy2VwUE&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ

สัมภาษณ์พิเศษ: ดีเจนพ เรดการ์ด โดย ดร. เพียงดิน และ คุณสุทัสสา เบลเยี่ยม, (รายการชวนคิดชวนคุย, 8 เม.ย. 2557)

สัมภาษณ์พิเศษ: ดีเจนพ เรดการ์ด โดย ดร. เพียงดิน และ คุณสุทัสสา เบลเยี่ยม
(รายการชวนคิดชวนคุย, 8 เม.ย. 2557)
http://download1843.mediafire.com/v0axq7aazuog/roofvj29j3jgqd9/DrPiangdin-DjNop-Suthatsa-April8-2014.mp3

Monday, April 7, 2014

เพลง "ผู้ยิ่งใหญ่" โดย วงไฟเย็น

เพลง "ผู้ยิ่งใหญ่"
โดย วงไฟเย็น

คลิปเสียง อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์, รายการจุดเปลี่ยน ตอน ทางออกของประเทศไทยคือการปฏิวัติประชาชนใช่่หรือไม่?, 7 เมษายน 2557

คลิปเสียง อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
รายการจุดเปลี่ยน ตอน ทางออกของประเทศไทยคือการปฏิวัติประชาชนใช่่หรือไม่?, 7 เมษายน 2557
ดำเนินรายการโดย ดีเจเอก เขกหัอำหมาด ทางวิทยุ นปช.อียูสวีเดน
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ซ้าย http://democracythailand.blogspot.com

คุณใบตองแห้ง "หลังสงกรานต์ การเมืองไทยร้อนอีก", (รายการ The Columnist, Voice TV, 7 เมษายน 2557)

คุณใบตองแห้ง "หลังสงกรานต์ การเมืองไทยร้อนอีก"
(รายการ The Columnist, Voice TV, 7 เมษายน 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=_5N9z7QEpoQ

รายการ เกาะติดสถานการณ์ Special, Asia Update, 4 เมษายน 2553

รายการ เกาะติดสถานการณ์ Special, Asia Update, 4 เมษายน 2553
https://www.youtube.com/watch?v=zFqTdakttT8#t=1295

"อาเซียนที่คนไทยอาจไม่รู้จัก", เสวนาแบบพาเพลิน เปิดแนวทางเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ของมูลนิธิโครงการตำราฯ, วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

"อาเซียนที่คนไทยอาจไม่รู้จัก"
เสวนาแบบพาเพลิน เปิดแนวทางเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ของมูลนิธิโครงการตำราฯ กับ อ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ และ อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ณ ศุนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
https://www.youtube.com/watch?v=1GEEvJB-FaI

แดงชิคาโก้ แสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านอำมาตย์ ร่วมสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมืองไทย, (Thai E-News, 8 เมษายน 2553)

แดงชิคาโก้ แสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านอำมาตย์ ร่วมสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมืองไทย
(Thai E-News, 8 เมษายน 2553)

"พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์" วิเคราะห์ "แนวรบ-ต้าน" รัฐบาล-ตลก.-นายกฯ ม.7, (มติชนออนไลน์, 7 เมษายน 2553)

"พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์" วิเคราะห์ "แนวรบ-ต้าน" รัฐบาล-ตลก.-นายกฯ ม.7
(มติชนออนไลน์, 7 เมษายน 2553)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1396886661&grpid=&catid=01&subcatid=0100

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 7 เมษายน 2557

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 7 เมษายน 2557
เล็ก จะเด็ด https://www.youtube.com/watch?v=a4tGbzX_6dU
โชคชัย หลานย่าโม https://www.youtube.com/watch?v=65mVTBY8ta8
สมศักดิ์ จตุคาม https://www.youtube.com/watch?v=EiW9blCwgS0
หนุ่มโคราช https://www.youtube.com/watch?v=Fd9xmvmCkuo
เบียร์ https://www.youtube.com/watch?v=EPfKo3gIaow
ติ๋ม ไพเพอร์เดนท์ https://www.youtube.com/watch?v=UH-8S4mCfyA
อ.ราชันย์ & แครอท https://www.youtube.com/watch?v=OCMCrRecIlY
ศรรักษ์ มาลัยทอง https://www.youtube.com/watch?v=rVQP-AMkDu4

การปะทะกันครั้งยิ่งใหญ่หลังสงกรานต์เป็นต้นไปกำลังจะมาถึงในไม่ช้าและคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว... (โดย อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์,7 เมษายน 2553)

การปะทะกันครั้งยิ่งใหญ่หลังสงกรานต์เป็นต้นไปกำลังจะมาถึงในไม่ช้าและคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว... (โดย อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์,7 เมษายน 2553)
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/posts/303313483152580

คุยหนังอาเซียน : คุยกับ ‘Adjani Arumpac’ และหนัง ‘Nanay Mameng’, ประชาไท, 7 เมษายน 2553)

คุยหนังอาเซียน : คุยกับ ‘Adjani Arumpac’ และหนัง ‘Nanay Mameng’
(ประชาไท, 7 เมษายน 2553)
http://prachatai.com/journal/2014/04/52622

สัมภาษณ์พิเศษ: หนุ่ม โคราช โดย ดร. เพียงดิน และ คุณสุทัสสา, (รายการชวนคิดชวนคุย, 7 เม.ย. 2557)

สัมภาษณ์พิเศษ: หนุ่ม โคราช โดย ดร. เพียงดิน และ คุณสุทัสสา
(รายการชวนคิดชวนคุย, 7 เม.ย. 2557)
http://download869.mediafire.com/e6c26cegrdfg/1ptaxw15ff6h07s/NoomKoraj-DrPiangdin-Suthatsa-April7-2014.mp3

ใช้ กม.หมิ่น ปราบคู่ต่อสู้ ทางการเมือง!!, กปปส. โร่แจ้งความ "โรเบิร์ต" ฐานหมิ่นสถาบัน

ใช้ กม.หมิ่น ปราบคู่ต่อสู้ ทางการเมือง!!, กปปส. โร่แจ้งความ "โรเบิร์ต" ฐานหมิ่นสถาบัน
https://www.facebook.com/konthaiuk.community/photos/a.478762822191900.1073741828.478757275525788/632211903513657/?type=1&theater

รำลึกวีรชน 10 เมษายน 2553, วีรชนผู้นี้ถูกยิงกบาลระเบิด ตายคาที่, คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่

รำลึกวีรชน 10 เมษายน 2553
วีรชนผู้นี้ถูกยิงกบาลระเบิด ตายคาที่
คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่

คลิปเสียง อาจารย์ ชูพงศ์, (7 เมษายน พ ศ 2557, April 7, 2014), หัวข้อ: "สถานการณ์ที่เราต้องกล้าคิดยึดอำนาจจากกองทัพ"

"วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองในประเทศไทย และหนทางที่จะทำให้ประประชาชนได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง"
โดย อาจารย์ ชูพงศ์, (April 7, 2014)
หัวข้อ: "สถานการณ์ที่เราต้องกล้าคิดยึดอำนาจจากกองทัพ"
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์กลาง http://democracythailand.blogspot.com/

วีดีโอ ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 (24 มิถุนายน 2475) (HD)

วีดีโอ ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 (24 มิถุนายน 2475) (HD)
https://www.facebook.com/photo.php?v=303058983178030&set=vb.219037371580192&type=2&theater

ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอนี้ได้จาก...
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ขวา http://democracythailand.blogspot.com/

Sunday, April 6, 2014

อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์, (P&P TV, 6 เมษายน พ ศ 2557)

อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
(P&P TV, 6 เมษายน พ ศ 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=HCmzXQI_0Zo&list=UUoXrnNKelrcTep_TFTRL16Q

คลิปเสียง สปป.ครั้งที่ 1: พวงทอง ภวัครพันธุ์ - นิธิ เอียวศรีวงศ์, (Thai E-News, 7 เมษายน พ ศ 2557)

คลิปเสียง สปป.ครั้งที่ 1: พวงทอง ภวัครพันธุ์ - นิธิ เอียวศรีวงศ์
(Thai E-News, 7 เมษายน พ ศ 2557)
http://thaienews.blogspot.com/2014/04/1_7.html

'ชัยเกษม' กาง รธน.อุ้ม 'ปู' นั่งเก้าอี้ต่อ แม้ถูก ศาล-ป.ป.ช.ฟันผิด, (ไทยรัฐออนไลน์, 6 เมษายน พ ศ 2557)

'ชัยเกษม' กาง รธน.อุ้ม 'ปู' นั่งเก้าอี้ต่อ แม้ถูก ศาล-ป.ป.ช.ฟันผิด
(ไทยรัฐออนไลน์, 6 เมษายน พ ศ 2557)
http://www.thairath.co.th/content/414948

ข่าวในพระราชสำนึก วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ ศ 2557

ข่าวในพระราชสำนึก วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ ศ 2557
https://www.youtube.com/watch?v=wYQIjjOOFz4&list=UUer_bT43XDVzI42JYjfdhnA

'จตุพร' สั่งแดงพร้อมหลังสงกรานต์เข้ากรุงม็อบใหญ่, (Voice TV, 6 เมษายน 2557)

'จตุพร' สั่งแดงพร้อมหลังสงกรานต์เข้ากรุงม็อบใหญ่
(Voice TV, 6 เมษายน 2557)
http://news.voicetv.co.th/democracycrisis/102148.html

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 6 เมษายน 2557

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 6 เมษายน 2557
ชินวัตร https://www.youtube.com/watch?v=e61_xcjNZlw
สมศักดิ์ จตุคาม https://www.youtube.com/watch?v=TINZ6QL6aU8
เบียร์ https://www.youtube.com/watch?v=7MfbybH-Bxg
นุ้ย สาวคลองเก้า https://www.youtube.com/watch?v=J4CvxmAHicQ
อ.ราชันย์ & แครอท https://www.youtube.com/watch?v=FiCMN-TxGuw
สมศักดิ์ ล้อเพชรรุ่งเรือง https://www.youtube.com/watch?v=MRvr8QpFfqI
หนุ่มโคราช https://www.youtube.com/watch?v=ULg2rjOkGOA
ศรรัก มาลัยทอง https://www.youtube.com/watch?v=FDWQu7lq9UY
อ.ราชัน ต่อ บันเทิง https://www.youtube.com/watch?v=-tI_aor4xWk

นปช.ชุมนุมวันที่ 2 ‘อัมสเตอร์ดัม’ วอนรัฐบาลรับรองอำนาจ ICC, (ประชาไท, 7 เมษายน 2557)

นปช.ชุมนุมวันที่ 2 ‘อัมสเตอร์ดัม’ วอนรัฐบาลรับรองอำนาจ ICC
(ประชาไท, 7 เมษายน 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/04/52617

อ.สุชา จุลเพชร, (รายการ เคลื่อนพลคน ปชต., 6 เมษายน 2557)

อ.สุชา จุลเพชร
(รายการ เคลื่อนพลคน ปชต., 6 เมษายน 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=9dmMqEtGoqw

เสวนา "Thailand... if only", ครั้งที่ 2, "องค์กร (ไม่) อิสระ", จัดโดยกลุ่มนอกกะลา, 6 เมษายน 2557

เสวนา "Thailand... if only", ครั้งที่ 2, "องค์กร (ไม่) อิสระ"
อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์, อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, อ.เอกชัย ไชยนุวัติ
จัดโดย: กลุ่มนอกกะลา, ดำเนินรายการโดย: จอม เพชรประดับ
6 เมษายน 2557
https://www.youtube.com/watch?v=rJdTldFZqjo

นปช. ลั่นกลองรบ หยุดล้มล้างประชาธิปไตย, ถ.ถนนอุทยาน อักษะ, 6 เมษายน 2557

นปช. ลั่นกลองรบ หยุดล้มล้างประชาธิปไตย, ถ.ถนนอุทยาน อักษะ, 6 เมษายน 2557
นปช. แถลงข่าว https://www.youtube.com/watch?v=h9K0A0yl9oc&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
ยกโขยงหกโมงเช้า https://www.youtube.com/watch?v=DtTrx1-evkI&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
สัมภาษณ์ robert amsterdam https://www.youtube.com/watch?v=c4kHKtqvrQQ
อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ https://www.youtube.com/watch?v=_jrknzI8W1k
วีระกานต์ มุสิกพงศ์  https://www.youtube.com/watch?v=SMlrQ09r7S8&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
จตุพร พรหมพันธุ์ https://www.youtube.com/watch?v=PdQnpO-eBAQ&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
หมอเหวง https://www.youtube.com/watch?v=zeq00J1he3A&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
วรชัย เหมะ https://www.youtube.com/watch?v=1DRH3AmWoN0
นิสิต สินธุไพร https://www.youtube.com/watch?v=EykPNc9IQ2g
อารี ไกรนรา https://www.youtube.com/watch?v=yfKoL_5uO0Q
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ https://www.youtube.com/watch?v=LR_JrZpEHjs
พรศักดิ์ ศรีละมุล https://www.youtube.com/watch?v=Gcwu5X89UZs
อ.ตุ้ม https://www.youtube.com/watch?v=wnv4Io7MGc4
พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ https://www.youtube.com/watch?v=vnmx_rj15Vo
ดร.เสถียร วิพรมหา https://www.youtube.com/watch?v=SEu8S16QL1g
ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ https://www.youtube.com/watch?v=7z_vRZOH7Ys
นปช. ภาคบันเทิง https://www.youtube.com/watch?v=JfP69kzpTME

สด เคลื่อนพลคนประชาธิปไตย ถนนอักษะ จอใหญ่

สด เคลื่อนพลคนประชาธิปไตย ถนนอักษะ จอใหญ่
http://tv.truelife.com/live/1862496/streaming/ดีเอ็นเอ็น
http://asiaupdatelive.blogspot.com/p/asia-update-2-live.html http://asiaupdatelive.blogspot.com/p/blog-page_12.html
http://www.uddtoday.net/page/uddtv
http://www.youtube.com/watch?v=gVAtz6piTng&feature=share
http://redmbk.com/tv/shtv.html
http://redmbk.com/tv/shtv4.html

ภาพมุมสูง ถนนอักษะ เวลา 19.30 น., 5 เมษายน 2557

ภาพมุมสูง ถนนอักษะ เวลา 19.30 น., 5 เมษายน 2557
https://www.facebook.com/UDDthailand/photos/a.751047224918785.1073741843.121504027873111/751047318252109/?type=1&theater

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 5 เมษายน 2557

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 5 เมษายน 2557
บัันเทิง 1 https://www.youtube.com/watch?v=B_G0ZEYnEHk
แดงสามวา พาโห่ https://www.youtube.com/watch?v=-_FbEx9_vfo
ศรรัก มาลัยทอง https://www.youtube.com/watch?v=c_HAOQJ6n2w
ทนายสาวนุ้ย https://www.youtube.com/watch?v=_9UOGBHbZOI
โชคชัย หลานย่าโม https://www.youtube.com/watch?v=jVjd_sytXdU
เล็กจะเด็ด https://www.youtube.com/watch?v=3Bl-XRTCufA
หนุ่มโคราช https://www.youtube.com/watch?v=c47lsf3Eol8

โกตี๋-แดงเชียงราย เร่งระดมทุน ผุดสถานีวิทยุใน 2 สัปดาห์ ประกาศลั่น ยอมพวก กปปส.ไม่ได้อีกแล้ว, (มติชนออนไลน์, 6 เมษายน 2557)

โกตี๋-แดงเชียงราย เร่งระดมทุน ผุดสถานีวิทยุใน 2 สัปดาห์ ประกาศลั่น ยอมพวก กปปส.ไม่ได้อีกแล้ว
(มติชนออนไลน์, 6 เมษายน 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1396773837&grpid=03&catid&subcatid

สปป. ขอนแก่นเร่ง กกต.จัดเลือกตั้ง จี้ รบ.ให้สัตยาบัน ICC, (ประชาไท, 5 เมษายน 2557)

สปป. ขอนแก่นเร่ง กกต.จัดเลือกตั้ง จี้ รบ.ให้สัตยาบัน ICC
(ประชาไท, 5 เมษายน 2557)
http://www.prachatai.com/journal/2014/04/52604

สัมภาษณ์ คนเสื้อแดง เข้ากรุง 5 เมษายน เพื่ออะไร?

สัมภาษณ์ คนเสื้อแดง เข้ากรุง 5 เมษายน เพื่ออะไร?
https://www.youtube.com/watch?v=yeGZtudKW38

Saturday, April 5, 2014

ศาลเอียง อภินิหารศาลเจ้า เมืองไทย

ศาลเอียง อภินิหารศาลเจ้า เมืองไทย
https://www.youtube.com/watch?v=6zK_Uvvuh9I

HD วีดีโอ บินมุงสูง - นปช. ลั่นกลองรบ หยุดล้มล้างประชาธิปไตย, ถ.ถนนอุทยาน อักษะ, 5 เมษายน 2557

HD วีดีโอ บินมุงสูง - นปช. ลั่นกลองรบ หยุดล้มล้างประชาธิปไตย, ถ.ถนนอุทยาน อักษะ, 5 เมษายน 2557
https://www.youtube.com/watch?v=kR1FW_3pqn8&list=UUzmEFk2ZwAP53oKngILbcug

เจาะข่าวตื้น 128 : เจาะชัชชาติ รมต.ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี (full version)

เจาะข่าวตื้น 128 : เจาะชัชชาติ รมต.ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี (full version)
https://www.youtube.com/watch?v=BnhXk3V9Rio&list=PLF76C8A7DEB72AC2A

เขาบอกให้พสกนิกร 67 ล้านคน ต้องพอเพียง... ภาพเครื่องเพชรและอัญมณีแห่งความพอเพียง (Jpg, 46MB)

เขาบอกให้พสกนิกร 67 ล้านคน ต้องพอเพียง...
ภาพเครื่องเพชรและอัญมณีแห่งความพอเพียง (Jpg, 46MB)
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ขวา http://democracythailand.blogspot.com

รำลึกวีรชน 10 เมษายน 2553, คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่

รำลึกวีรชน 10 เมษายน 2553
คนสั่งฆ่า และ คนสั่ง-คนสั่งฆ่า ยังลอยนวลอยู่

เพลง "ลั่นกลองรบ", โดย อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์

เพลง "ลั่นกลองรบ"
โดย อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์
ดาวน์โหลดลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ซ้าย http://democracythailand.blogspot.com/

พร้อมไหมพร้อม !!ประมวลภาพ "มวลชนเสื้อแดงจะหนาแน่นบริเวณหน้าเวทีจากนั้นจะกระจายตัวตลอดความยาว ถ.อุทยาน"

พร้อมไหมพร้อม !!ประมวลภาพ "มวลชนเสื้อแดงจะหนาแน่นบริเวณหน้าเวทีจากนั้นจะกระจายตัวตลอดความยาว ถ.อุทยาน"
https://www.facebook.com/konthaiuk.community/photos/pcb.631138046954376/631136390287875/?type=1&theater

*สำคัญ, ต้องดู-ฟัง, นำไปเผยแพร่*, คลิปภาพ-เสียง อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์, (รายการ ทางออกประเทศไทย, DNN, 3 เมษายน 2557)

*สำคัญ, ต้องดู-ฟัง, นำไปเผยแพร่*
คลิปภาพ-เสียง อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
(รายการ ทางออกประเทศไทย, DNN, 3 เมษายน 2557)
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ซ้าย http://democracythailand.blogspot.com/

นปช. ลั่นกลองรบ หยุดล้มล้างประชาธิปไตย, ถ.ถนนอุทยาน อักษะ, 5 เมษายน 2557

นปช. ลั่นกลองรบ หยุดล้มล้างประชาธิปไตย, ถ.ถนนอุทยาน อักษะ, 5 เมษายน 2557
ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ https://www.youtube.com/watch?v=NAGUDK_Ot_0
จตุพร พรหมพันธุ์ https://www.youtube.com/watch?v=Y23n9YP043k&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
เกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์ https://www.youtube.com/watch?v=OXvhVRN4wj8
พี่หมู พรศักดิ์ https://www.youtube.com/watch?v=agyYSDdF9Ao&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
แกนนำช่วง 17.00 https://www.youtube.com/watch?v=ZfdlWOxcueg
สมหวัง อัสราษี https://www.youtube.com/watch?v=cWWJR5ZDwFU
ทนาย คารม พลพรกลาง https://www.youtube.com/watch?v=s33CzQAojRY
สิงห์ทอง บัวชุม https://www.youtube.com/watch?v=aS0ZKsTkDTM
เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ https://www.youtube.com/watch?v=iKvzz4q9HL8
วรชัย เหมะ https://www.youtube.com/watch?v=jlpzCyIgByI
วีระกานต์ มุสิกพงศ์ https://www.youtube.com/watch?v=ZGK6ZldGipA&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
ธิดา ฐาวรเศรษฐ https://www.youtube.com/watch?v=kAaaVxlcw8Y&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
จตุพร พรหมพันธุ์ https://www.youtube.com/watch?v=eWRnE8X07ug&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ https://www.youtube.com/watch?v=2QM_z6qxT0M&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
หมอเหวง https://www.youtube.com/watch?v=n9jalodA_ow&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
อาจารย์ตุ้ม https://www.youtube.com/watch?v=5C7hFHN-GWc&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
นิสิต สินธุไรพร https://www.youtube.com/watch?v=2GKovjxIhYc
พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ https://www.youtube.com/watch?v=gz1iFXEtlVA
พรศักดิ์ ศรีละมุล https://www.youtube.com/watch?v=MRlLZKBqSaM&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
จ่าประสิทธิ์ https://www.youtube.com/watch?v=8H6L2Fif0u0&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ

ศปป. แถลงข่าว, 4 เมษายน 2557

ศปป. แถลงข่าว, 4 เมษายน 2557
https://www.youtube.com/watch?v=_lEQ0463wW8

Friday, April 4, 2014

คำวินิจฉัยแบบศรีธนญชัยหลายตลบ ที่ทำให้การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญจัดขึ้นไม่ได้ ผมจึงขอใช้คำว่า "ตุลาการอัปยศ" - จอน อึ๊งภากรณ์

คำวินิจฉัยแบบศรีธนญชัยหลายตลบ ที่ทำให้การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญจัดขึ้นไม่ได้ ผมจึงขอใช้คำว่า "ตุลาการอัปยศ" - จอน อึ๊งภากรณ์
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=823815570966099&set=a.403008829713444.112308.387053304642330&type=1&theater

มากันครบทีมเลย วง "ศัตรูประชาธิปไตย" ร้องหาแต่นายกเถื่อน

มากันครบทีมเลย วง "ศัตรูประชาธิปไตย" ร้องหาแต่นายกเถื่อน
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1483591995193216&set=a.1471956613023421.1073741828.1471936059692143&type=1&theater

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 3 เมษายน 2557

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 3 เมษายน 2557
อาทิตย์ https://www.youtube.com/watch?v=XtN6gdBgqtg
วานิช ร่มเกล้า https://www.youtube.com/watch?v=uJ9grpljDBk
เดีย https://www.youtube.com/watch?v=issx1e82bY4
หุนุ่มโคราช https://www.youtube.com/watch?v=i96RPA-5XO8
ศรรักษ์ มาลัยทอง https://www.youtube.com/watch?v=FJgQoDWWb6Y
โชคชัย หลานย่าโม https://www.youtube.com/watch?v=sez2VMP6kuI

อพปช. 20 จว.อีสาน สวนสนาม-รับประกาศนียบัตรจากแรมโบ้อีสานก่อนเดินทางไปเป็นการ์ด นปช.ถนนอักษะ

อพปช. 20 จว.อีสาน สวนสนาม-รับประกาศนียบัตรจากแรมโบ้อีสานก่อนเดินทางไปเป็นการ์ด นปช.ถนนอักษะ
https://www.facebook.com/konthaiuk.community/photos/a.478762822191900.1073741828.478757275525788/630598393675008/?type=1&theater

5 เมษายน เคลื่อนพลคนรักประชาธิปไตย ปราบกบฎ

5 เมษายน เคลื่อนพลคนรักประชาธิปไตย ปราบกบฎ
สปป.ล้านนา ขออวยพรชัยให้พี่น้องเราจงประสบชัยชนะ  แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหมดทั้งปวง
ขอให้อำมาตย์และสมุนบริวารทั้งปวง จงแพ้ภัยแก่ความดีงาม

https://www.facebook.com/227384800798597/photos/a.227416197462124.1073741828.227384800798597/235067680030309/?type=1&theater

(การเขามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างออกหน้าออกตา แบบแบ่งข้างแบ่งฝ่าย ของสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเห็นได้ชัด) by Nation Channel | วันที่ 4 ธันวาคม 2556

(การเขามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างออกหน้าออกตา แบบแบ่งข้างแบ่งฝ่าย ของสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเห็นได้ชัด)
by Nation Channel | วันที่ 4 ธันวาคม 2556
พระเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของเยี่ยมนักศึกษารามคำแหง ที่ได้รับบาดเจ็บ และทรงห่วงใยเรื่องค่าใช้จ่าย หากมีส่วนต่างเกินจากประกันสุขภาพ จะทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
https://www.facebook.com/photo.php?v=302237803260148&set=vb.219037371580192&type=2&theater

Thursday, April 3, 2014

นปช.แถลงข่าว, แถลงข่าวถลกหนังเทือก, 3 เมษายน 2557

นปช.แถลงข่าว, แถลงข่าวถลกหนังเทือก, 3 เมษายน 2557
นปช.แถลงข่าว https://www.youtube.com/watch?v=Jtf8KGpo2Pg
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ถลกหนังเทือก https://www.youtube.com/watch?v=uRxT2H6U29I
วีระกานต์ มุสิกพงศ์  ถลกหนังเทือก https://www.youtube.com/watch?v=BefHddm22RU
นพ.เหวง โตจิราการ ถลกหนังเทือก https://www.youtube.com/watch?v=oAPknnpfSDo

อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์, เสวนา ทางออกประเทศไทย, DNN, 3 เมษายน 2557

อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
เสวนา ทางออกประเทศไทย, DNN, 3 เมษายน 2557

https://www.youtube.com/watch?v=NpZkKdkxM2Q&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ

Wednesday, April 2, 2014

ผู้รัก ปชต พบปะ ทำบุญ วันสงกรานต์ This Sunday 6th April 2014

เรียนเชิญ ผู้รัก ปชต ทุกท่าน

พบปะพูดคุยทำบุญ วันสงกรานต์ที่ ณ วัดพระธรรมกายชิคาโก 5849 N.Nina Ave. IL 60631 วันอาทิตย์นี้ ุ6 เมษายน 2557  ไม่จำเป็นจะต้องเอาอาหารมา กำหนดทารตามนี้ครับ

9:30 AM เจริญสมาธิภาวนา
10:20 A.M. นายกสมาคมชาวเหนือกล่าวรายงาน
10:25 A.M. ท่านกงสุลใหญ่นครชิคาโกกล่าวเปิดงาน
10:30 AM พิธีตักบาตร พระ 9 รูป
11:15 AM รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้น สนทนาสถานการณ์บ้านเมืองตามอัธยาศัย
 
พบกันครับ

Tuesday, April 1, 2014

พรรคเพื่อไทยต้องมีนโยบายและจุดยืนที่อยู่เคียงข้างกับประชาชนที่แท้จริง มิฉะนั้น ประชาชนจะทิ้งพรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทยต้องมีนโยบายและจุดยืนที่อยู่เคียงข้างกับประชาชนที่แท้จริง
มิฉะนั้น ประชาชนจะทิ้งพรรคเพื่อไทย

อ.สุชา จุลเพชร - สถานการณ์การเมือง, (P&P TV, 1 เมษายน 2557)

อ.สุชา จุลเพชร : สถานการณ์การเมือง
(P&P TV, 1 เมษายน 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=6lwEqs7hEdw&list=UUoXrnNKelrcTep_TFTRL16Q

เปลือยนายกฯ คนกลาง, (ใบตองแห้งออนแอร์, Voice TV, 30 มีนาคม 2557)

เปลือยนายกฯ คนกลาง
(ใบตองแห้งออนแอร์, Voice TV, 30 มีนาคม 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=flP_Dh6lTx0

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 'สังคมไทยในความขัดแย้งยืดเยื้อ', (ประชาไท สัมภาษณ์พิเศษ, 31 มีนาคม 2557)

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 'สังคมไทยในความขัดแย้งยืดเยื้อ'
(ประชาไท สัมภาษณ์พิเศษ, 31 มีนาคม 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=NHd6jgrbKQo

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 31 มีนาคม 2557

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 31 มีนาคม 2557
วิน บางเมือง https://www.youtube.com/watch?v=xFxX-h0LKlw
แก้ว สุวรรณภูมิ https://www.youtube.com/watch?v=vJcLsgQPx9M
โชคชัย หลานย่าโม https://www.youtube.com/watch?v=EhIk7lHyOO0
อ.ราชันย์ & แครอท https://www.youtube.com/watch?v=zMJxYXYjykg
นุ้ย สาวคลองเก้า https://www.youtube.com/watch?v=c4BteVlZEX4
สมศักดิ์ จตุคาม https://www.youtube.com/watch?v=oSPsX6Indyo
ศรรักษ์ มาลัยทอง https://www.youtube.com/watch?v=hk6J1ljoKpk
เบียร์ https://www.youtube.com/watch?v=iWujtyBxa5U
วาณิช ร่มเกล้า https://www.youtube.com/watch?v=6htfkB1kQ_c
ผู้ใหญ่คำพัน https://www.youtube.com/watch?v=HBmNivFWKIc
หนุ่มโคราช https://www.youtube.com/watch?v=hGota5BwwTM

นปช.นัดชุมนุมใหญ่ ถนนอักษะ ตั้งเป้าผู้ร่วมชุมนุม 5 แสนคน โดยจะเป็นการชุมนุมต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 วัน, (ประชาไท, 1 เมษายน 2557)

นปช.นัดชุมนุมใหญ่ ถนนอักษะ ตั้งเป้าผู้ร่วมชุมนุม 5 แสนคน โดยจะเป็นการชุมนุมต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 วัน
(ประชาไท, 1 เมษายน 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/04/52552

ชาญวิทย์-ปวิน ถกวิกฤติการเมืองไทยในนิวยอร์ค, (ประชาไท, 1 เมษายน 2557)

ชาญวิทย์-ปวิน ถกวิกฤติการเมืองไทยในนิวยอร์ค
(ประชาไท, 1 เมษายน 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/04/52553

ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ชี้มูลนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร์ ในฐานะอดีตประธานรัฐสภา มีความผิดเหตุร่วมกันแก้ไขแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของ ส.ว., (คมชัดลึก, 1 เมษายน 2557)

ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ชี้มูลนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์  อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร์ ในฐานะอดีตประธานรัฐสภา มีความผิดเหตุร่วมกันแก้ไขแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของ ส.ว.
(คมชัดลึก, 1 เมษายน 2557)
http://www.komchadluek.net/detail/20140401/182098.html#.Uzq-lumPIb9

แถลงข่าว กลุ่ม กวป., 1 เมษายน 2557

แถลงข่าว กลุ่ม กวป., 1 เมษายน 2557
https://www.youtube.com/watch?v=HWsIyvGYUd8

นปช. แถลงข่าว, ถลกหนังเทือก, 1 เมษายน 2557

นปช. แถลงข่าว, ถลกหนังเทือก, 1 เมษายน 2557
แถลงข่าว https://www.youtube.com/watch?v=kcywyK1ucBg&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
จตุพร พรหมพันธุ์ ถลกหนังเทือก https://www.youtube.com/watch?v=Sw-i0tbZsGA&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ

คลิปเสียง เสวนา “วิกฤตการเมืองไทยในปัจจุบัน” โดย อ.ชาญวิทย์ และ อ.ปวิน, (ที่ นครนิวยอร์ค, 30 มีนาคม 2557)

คลิปเสียง เสวนา “วิกฤตการเมืองไทยในปัจจุบัน”
โดย อ.ชาญวิทย์ และ อ.ปวิน
(ที่ นครนิวยอร์ค, 30 มีนาคม 2557)
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์ซ้าย http://democracythailand.blogspot.com/

Monday, March 31, 2014

คลิปวีดีโอ (ภาษาอังกฤษ) สัมมนา: โฟกัสที่ประเทศไทย Focus on Thailand โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ร.ศ. ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ , March 22, 2014, Chicago, IL, U.S.A.

คลิปวีดีโอ (ภาษาอังกฤษ) สัมมนา: โฟกัสที่ประเทศไทย Focus on Thailand
(ประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางของกลุ่มประเทศอาเซียน)
หัวข้อ: สถาบันกษัตริย์ และอนาคตของประชาธิปไตยในประเทศไทย
โดย ร.ศ. ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
หัวข้อ: วิกฤตทางการเมืองในประเทศไทย และผลกระทบต่ออาเซียน
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557,ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Seminar: Focus on Thailand
(A Country at the Center of Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)
Topic: Thai Monarchy and the Future of Thailand Democracy
By: Dr. Pavin Chachavalpongpun
Topic: Political Crisis in Thailand and Its Effects on ASEAN
By: Dr. Charnvit Kasetsiri
Co-sponsors: Chicago Public Library, Edgewater Branch
& The Democracy Loving Thai Association of Illinois, U.S.A. https://www.facebook.com/TheDemocracy... http://illinoisredshirts.blogspot.com/
March 22, 2014, Chicago Public Library, Edgewater Branch, Chicago, U.S.A.
https://www.youtube.com/watch?v=v6lP14akqSI

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ: สามปีของคดีสมยศ, (ประชาไท, 31 มีนาคม 2557)

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ: สามปีของคดีสมยศ
(ประชาไท, 31 มีนาคม 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/03/52537

เสวนา การเมืองไทยใครเป็น "เหยื่อ", (กลุ่ม 24 มิถุนา ประชาธิปไตย, Thai E-News, 30 มีนาคม 2557)

เสวนา การเมืองไทยใครเป็น "เหยื่อ"
(กลุ่ม 24 มิถุนา ประชาธิปไตย, Thai E-News, 30 มีนาคม 2557)
http://thaienews.blogspot.com/2014/03/30-3-2014.html

"แรมโบ้อีสาน" ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์ หาก "ยิ่งลักษณ์" ถูกถอดถอน นำมวลชนแดงตอบโต้ทันที, (Thai E-News, วันจันทร์, มีนาคม 31, 2557)

"แรมโบ้อีสาน" ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์ หาก "ยิ่งลักษณ์" ถูกถอดถอน นำมวลชนแดงตอบโต้ทันที
(Thai E-News, วันจันทร์, มีนาคม 31, 2557)
http://thaienews.blogspot.com/2014/03/blog-post_8442.html

"ไม่เพียงแต่ประชาชนมีสิทธิที่จะไม่เคารพกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ประชาชนยังมีหน้าที่ที่จะไม่เคารพกฎหมายนั้นด้วย" - โทมัส เจฟเฟอร์สัน

"ไม่เพียงแต่ประชาชนมีสิทธิที่จะไม่เคารพกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
ประชาชนยังมีหน้าที่ที่จะไม่เคารพกฎหมายนั้นด้วย"
โทมัส เจฟเฟอร์สัน

ชาวบ้านศรีสะเกษ แจ้งความจับคนหมิ่นเบื้องสูงฐานทำลายป้ายพระบรมฉายาลักษณ์, (ประชาไท, 31 มีนาคม 2557)

ชาวบ้านศรีสะเกษ แจ้งความจับคนหมิ่นเบื้องสูงฐานทำลายป้ายพระบรมฉายาลักษณ์
(ประชาไท, 31 มีนาคม 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/03/52526

“นิพิฎฐ์” แจ้งข้อหาหมิ่นสถาบันฯ-พ.ร.บ. คอมพ์ แอดมินเฟซบุ๊ก “โอ๊ค พานทองแท้”, (ประชาไท, 31 มีนาคม 2557)

“นิพิฎฐ์” แจ้งข้อหาหมิ่นสถาบันฯ-พ.ร.บ. คอมพ์ แอดมินเฟซบุ๊ก “โอ๊ค พานทองแท้”
(ประชาไท, 31 มีนาคม 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/03/52528

ลีน่าจัง ด่ากราด สาวกเพจประชาธิปัตย์ ''โง่'' ''ดิบ'' ''ถ่อย'' ''เถื่อน''

ลีน่าจัง ด่ากราด สาวกเพจประชาธิปัตย์ ''โง่'' ''ดิบ'' ''ถ่อย'' ''เถื่อน''
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=VELnPvwrtfs&app=desktop

นปช.แถลงข่าว, แถลงข่าวถลกหนังเทือก, 31 มีนาคม 2557

นปช.แถลงข่าว, แถลงข่าวถลกหนังเทือก, 31 มีนาคม 2557
แถลงข่าว (ฉบับบเต็มหลายคน)  https://www.youtube.com/watch?v=5exuiOtUBUc&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
หมอเหวง ถลกหนังเทือก https://www.youtube.com/watch?v=sgRd9B_XsnU&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ

สัญญาณการปล้นอำนาจแรง และท่าทางจะจริง...

สัญญาณการปล้นอำนาจแรง และท่าทางจะจริง...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1482224168663332&set=a.1471956613023421.1073741828.1471936059692143&type=1&theater

ฉีกหน้ากากองค์กรอิสระ - ร่วมกันต่อต้านเพชรฆาตใต้หน้ากากคนดี

ฉีกหน้ากากองค์กรอิสระ
ร่วมกันต่อต้านเพชรฆาตใต้หน้ากากคนดี
"องค์กรอิสระ" 2 มาตรฐานคือเนื้อร้ายทำลายประชาธิปไตย
https://www.youtube.com/watch?v=IaMc_-E8rjE

ศอ.รส.เผย 5 แกนนำ กปปส.เข้ารับทราบข้อหา-ให้การสู้คดี 2 เมษายน

ศอ.รส.เผย 5 แกนนำ กปปส.เข้ารับทราบข้อหา-ให้การสู้คดี 2 เมษายน
(มติชนออนไลน์, 31 มีนาคม พ.ศ. 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1396248266&grpid=&catid=01&subcatid=0100

นายกฯ ออกจากป.ป.ช.แล้ว หลังใช้เวลา 30นาทีแจงจำนำข้าว ให้ทีมทนายคุยต่อ, (Mthai News, 31 มีนาคม 2557)

นายกฯ ออกจากป.ป.ช.แล้ว หลังใช้เวลา 30นาทีแจงจำนำข้าว ให้ทีมทนายคุยต่อ
(Mthai News, 31 มีนาคม 2557)
http://news.mthai.com/headline-news/320396.html

สถานทูตซาอุฯ แถลงข่าวหลังศาลยกฟ้อง "พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม"

สถานทูตซาอุฯ แถลงข่าวหลังศาลยกฟ้อง "พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม"
(ประชาไท, 31 มีนาคม 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/03/52522

Sunday, March 30, 2014

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 30 มีนาคม 2557

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 30 มีนาคม 2557
พรรณ เมืองอุดร https://www.youtube.com/watch?v=CeLcJM3PvGU
เล็ก จะเด็ด https://www.youtube.com/watch?v=y8-a0BUXWKA
ป้านิด สนามหลวง https://www.youtube.com/watch?v=atC2_OctZBE
วาณิช ร่มเกล้า https://www.youtube.com/watch?v=uhXhihXQXi4
สมศักดิ์ จตุคาม https://www.youtube.com/watch?v=8FgjO9Iy8C4
ผู้ใหญ่คำพัน https://www.youtube.com/watch?v=z1NSwXEgyhk.
เบียร์ https://www.youtube.com/watch?v=T0-s2sRArTk
ศรรักษ์ มาลัยทอง https://www.youtube.com/watch?v=-SdhdogGAD4
หนุ่มโคราช https://www.youtube.com/watch?v=xioTHeqllJ4

ท่านนายกปู ท่านกลัวมือท่านจะเปื้อนเลือด ความรับผิดชอบของท่านไม่ได้หมดไปในวินาทีที่เขาปลดท่านออกจากตำแหน่งนายก...

ท่านนายกปู ท่านกลัวมือท่านจะเปื้อนเลือด
ความรับผิดชอบของท่านไม่ได้หมดไปในวินาทีที่เขาปลดท่านออกจากตำแหน่งนายก
ความรับผิดชอบของท่านยังคงอยู่ต่อเนื่องไปถึงกรณีที่ ถ้าผู้ที่สนับสนุนท่านในปัจจุบัน ถูกจับคุม เข่นฆ่า
หลังจากที่ท่านหมดความเป็นนายกแล้ว
เลือดที่เปื้อนมือท่านจะเป็นเลือดของคนเหล่านั้น
สู้เถิดครับ ท่านหนีไม่พ้นการเป็นผู้นำของประชาชน

กิจกรรมหนึ่งในโครงการโลกล้อมประเทศ - Red USA & Red Chicago, (Thai E-News, วันอาทิตย์, มีนาคม 30, 2557)

กิจกรรมหนึ่งในโครงการโลกล้อมประเทศ - Red USA & Red Chicago
(Thai E-News, วันอาทิตย์, มีนาคม 30, 2557)
http://thaienews.blogspot.com/2014/03/blog-post_3369.html

สุเทพจะไม่ให้จัดเลือกตั้งอีก เมื่อ กปปส.เป็นรัฏฐาธิปัตย์จะตั้งรัฐบาลประชาชน, (ประชาไท, 30 มีนาคม 2557)

สุเทพจะไม่ให้จัดเลือกตั้งอีก เมื่อ กปปส.เป็นรัฏฐาธิปัตย์จะตั้งรัฐบาลประชาชน
(ประชาไท, 30 มีนาคม 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/03/52515

เครือข่ายคนตรังพิทักษ์ประชาธิปไตยค้านอำนาจนอกระบบ ชี้นายกต้องมาจากการเลือกตั้ง, (ประชาไท, 30 มีนาคม 2557)

เครือข่ายคนตรังพิทักษ์ประชาธิปไตยค้านอำนาจนอกระบบ ชี้นายกต้องมาจากการเลือกตั้ง
(ประชาไท, 30 มีนาคม 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/03/52516

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 29 มีนาคม 2557

เวที กวป. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 29 มีนาคม 2557
สมพงษ์ ขอนแก่น https://www.youtube.com/watch?v=Gznl9YMCNnU
เล็กจะเด็ด https://www.youtube.com/watch?v=2xAGFogTqhg
วรัญชัย โชคชนะ  https://www.youtube.com/watch?v=Dv2foReOiR4
หนุ่ม อีเกิ้ง https://www.youtube.com/watch?v=Ew5AviC-AD8
ตัวแทนผู้อยู่ในเหตุการณ์ พุทธอิสระ บุกรื้อเวที https://www.youtube.com/watch?v=4445hzwjnO8
ติ๋ม ไพเพอร์เด้นท์ https://www.youtube.com/watch?v=6zQtapwti08
อ.ราชันย์ & แครอท https://www.youtube.com/watch?v=69XNJRXGzTs
อ. ฉ ฉิ่ง https://www.youtube.com/watch?v=hojSq22SC4M
แดงสามวา https://www.youtube.com/watch?v=ArGFds4loSY
ชินวัตร https://www.youtube.com/watch?v=dcpZwyEeRro
วาณิช ร่มเกล้า https://www.youtube.com/watch?v=NFZlrSpz8Bw
แดงสามวา ช่วง 2 https://www.youtube.com/watch?v=1chhWRGlwxA
ศรรักษ์ มาลัยทอง https://www.youtube.com/watch?v=l1thErf_0p8
นุ้ย สาวคลองเก้า https://www.youtube.com/watch?v=g4SDgkWeRbA
หนุ่มโคราช https://www.youtube.com/watch?v=IKcJp1G5HqE

เวที กวป. หน้าสำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ นนทบุรี, 28 มีนาคม 2557

เวที กวป. หน้าสำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ นนทบุรี, 28 มีนาคม 2557
แถลงข่าว ช่วง1 https://www.youtube.com/watch?v=byFPL7lJDqw
ชินวัตร https://www.youtube.com/watch?v=kxyGkapUjfk
สมศักดิ์ จตุคาม ช่วง1 https://www.youtube.com/watch?v=cHhrd-x1uEg
กรณ์ ลำลูกกา https://www.youtube.com/watch?v=GleeVF9LFJ4
อ.ราชันย์ https://www.youtube.com/watch?v=3HqiPL15rRo
ติ๋ม ไพเพอร์เดนท์ https://www.youtube.com/watch?v=N8BxgQRCfb4
หนุ่มโคราช https://www.youtube.com/watch?v=Q_MqJ4lcSlk
โชคชัย หลานย่าโม https://www.youtube.com/watch?v=FQIDI6UJBc4
สมศักดิ์ จตุคาม ช่วง2 https://www.youtube.com/watch?v=nYtnkg622qg
สมศักดิ์ ล้อเพชรรุ่งเรือง https://www.youtube.com/watch?v=5DAExC400eI
วาณิช ร่มเกล้า https://www.youtube.com/watch?v=JMI3sI0AGP8
แถลงข่าว ช่วง2 https://www.youtube.com/watch?v=GfNWUOoCJh4
แดงสามวา ช่วง1 https://www.youtube.com/watch?v=pj3syqg9-wU
ศรรักษ์ มาลัยทอง https://www.youtube.com/watch?v=LeYlnItI4zU

ประวัติศาสตร์ลิขสิทธิ์ (12): นักเขียนไส้แห้งฝรั่งเศสกับเหตุผลทางเศรษฐกิจในการล้มเจ้า, (ประชาไท, 30 มีนาคม 2557)

ประวัติศาสตร์ลิขสิทธิ์ (12): นักเขียนไส้แห้งฝรั่งเศสกับเหตุผลทางเศรษฐกิจในการล้มเจ้า
(ประชาไท, 30 มีนาคม 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/03/52517

ขณะนี้ทหารล๊อคเป้า นายตำรวจ นักการเมือง เสื้อแดง และดักฟังหมดแล้ว รอเวลาเมื่อ องค์กรอิสระตัดสินล้มนายกฯ จะเข้าประกบตัวทันที...

ขณะนี้ทหารล๊อคเป้า นายตำรวจ นักการเมือง เสื้อแดง และดักฟังหมดแล้ว รอเวลาเมื่อ องค์กรอิสระตัดสินล้มนายกฯ จะเข้าประกบตัวทันที...
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/posts/1485046121718388

หลังประตูปิดลับ มีแค่ชายแก่หนึ่งคน กับความหวาดกลัวลมๆแล้งๆ เท่านั้น...

หลังประตูปิดลับ มีแค่ชายแก่หนึ่งคน กับความหวาดกลัวลมๆแล้งๆ เท่านั้น...
https://www.facebook.com/iLawClub/photos/a.10150540436460551.646424.299528675550/10153930674305551/?type=1&theater

คนร้ายใช้ขวานฟันตรงท้ายทอย จนตำรวจล้มลงกองกับพื้นทันทีและเสียชีวิต...


รายละเอียดเพิ่มเติม คนร้ายชื่อนายวิทัต เติมบุญ อายุ 23ปี เพิ่งพ้นโทษคดีทำร้ายร่างกายฟันแขนคนอื่นจนขาด ติดคุกและพ้นโทษออกมา จากนั้นก็มาอยู่กินในม็อบสวนลุม ไม่มีอาชีพ ไปกลับบ้านกับม็อบ คนร้ายมีบ้านพ่อ อยู่ซอยเดียวกับตำรวจดวงกุด วันเกิดเห...ตุ คนร้ายใส่เสื้อม็อบลุงกำนันสุเทพกลับจากม็อบสุเทพ เข้ามาหน้าวินมอเตอไซต์ ตอนหัวค่ำ เจอตำรวจอยู่หน้าวิน คนร้ายจอดรถใช้ขวานไล่ฟันนายตำรวจตรงต้นคอทั้งฝั่งโดยไม่มีการทะเลาะอะไร และตำรวจก็ไม่รู้ตัวว่าจะโดนทำร้าย คนร้ายใช้ขวานฟันตรงท้ายทอย จนตำรวจล้มลงกองกับพื้นทันทีและเสียชีวิต ก่อนโดนชาวบ้านจับตัวไว้ได้

Saturday, March 29, 2014

ด่วน! ทหารสุดพิลึก อ้างว่ากลัว คปท.จะมาบุกยึดสถานีโทรทัศน์ จึงส่งทหารมาควบคุมเฝ้าหน้าประตูสถานีโทรทัศน์ไว้

ด่วน! ทหารสุดพิลึก อ้างว่ากลัว คปท.จะมาบุกยึดสถานีโทรทัศน์ จึงส่งทหารมาควบคุมเฝ้าหน้าประตูสถานีโทรทัศน์ไว้
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=852190508127940&set=a.207809682566029.60836.173829542630710&type=1&theater

ทักษิณอยู่หลวงพระบางพบแกนนำแดง.... , (โพสต์ทูเดย์, 29 มีนาคม 2557)

ทักษิณอยู่หลวงพระบางพบแกนนำแดง....
(โพสต์ทูเดย์, 29 มีนาคม 2557)
http://bit.ly/QqMfu6

นปช.แถลงข่าว จาก พิษณุโลก, จตุพร พรหมพันธุ์, 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

นปช.แถลงข่าว จาก พิษณุโลก, จตุพร พรหมพันธุ์, 29 มีนาคม พ.ศ. 2557
https://www.youtube.com/watch?v=p6qcRx-7tq8

นปช.แถลงข่าว จาก อยุธยา, อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ, 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

นปช.แถลงข่าว จาก อยุธยา, อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ, 29 มีนาคม พ.ศ. 2557
https://www.youtube.com/watch?v=rJmDEt_AnFU

นปช. แถลงข่าว จาก ร้อยเอ็ด, ผอ.นิสิต สนธุไพร ถาวรเศรษฐ, 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

นปช. แถลงข่าว จาก ร้อยเอ็ด, ผอ.นิสิต สนธุไพร ถาวรเศรษฐ, 29 มีนาคม พ.ศ. 2557
https://www.youtube.com/watch?v=1iKirXUCN1I

ประชาชนเขาไม่ได้ขออะไรมากมายเลย เขาเพียงแต่ขอความเท่าเทียมกัน “หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง” แค่นี้ก็ให้เขาไม่ได้หรือ?

ประชาชนเขาไม่ได้ขออะไรมากมายเลย เขาเพียงแต่ขอความเท่าเทียมกัน “หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง”
แค่นี้ก็ให้เขาไม่ได้หรือ?

ตื่นเถิดครับ ท่านนายกปู ประชาชนเขาเลือกท่านมาเป็นผู้นำของประเทศ ท่านต้องนำ อย่าให้เขามีความทรงจำว่าท่านเป็นนายกลูกครึ่ง ปู-เต่า... ในวันที่ท่านแพ้

ตื่นเถิดครับ... ท่านนายกปู
ประชาชนเขาเลือกท่านมาเป็นผู้นำของประเทศ ท่านต้องนำ
อย่าให้เขามีความทรงจำว่าท่านเป็นนายกลูกครึ่ง ปู-เต่า... ในวันที่ท่านแพ้

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์: พรรคเพื่อไทยต้องปฏิเสธตุลาการรัฐประหาร, (Thai E-News, วันเสาร์, มีนาคม 29, 2557)

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์: พรรคเพื่อไทยต้องปฏิเสธตุลาการรัฐประหาร
(Thai E-News, วันเสาร์, มีนาคม 29, 2557)
http://thaienews.blogspot.com/2014/03/blog-post_7022.html

ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ดีเด่นด้านเอเชียศึกษา, (ประชาไท, 29 มีนาคม พ.ศ. 2557)

ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ดีเด่นด้านเอเชียศึกษา
(ประชาไท, 29 มีนาคม พ.ศ. 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/03/52504

Friday, March 28, 2014

การต่อสู้เพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยได้

การต่อสู้เพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลอย่างเดียว
ไม่สามารถทำให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยได้

เป็นไปตามแผนและตารางเวลาที่วางไว้ ให้ศาลรธน.สั่งให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ... (โดย พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์)

เป็นไปตามแผนและตารางเวลาที่วางไว้ ให้ศาลรธน.สั่งให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ...  (โดย พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์)
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/posts/1483285201894480

‘สาดแสงส่องศาล’ นศ.จัดรำลึก 1 ปีขัง ‘เอกชัย’คดี 112, (ประชาไท, 29 มีนาคม พ.ศ. 2557)

‘สาดแสงส่องศาล’ นศ.จัดรำลึก 1 ปีขัง ‘เอกชัย’คดี 112
(ประชาไท, 29 มีนาคม พ.ศ. 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/03/52503

มันเป็นสิ่งที่น่าขายหน้าอย่างสูงสุดของชาติและของประชาชนไทย ที่ผู้มีบารมีของประเทศได้ขโมยเพชรสีน้ำเงินจากประเทศซาอุดิอาระเบีย

มันเป็นสิ่งที่น่าขายหน้าอย่างสูงสุดของชาติและของประชาชนไทย
ที่ผู้มีบารมีของประเทศได้ขโมยเพชรสีน้ำเงินจากประเทศซาอุดิอาระเบีย
เป็นผลให้คนไทยเป็นแสนๆคนไม่สามารถไปทำงานที่ประเทศเขาได้
คนไทยนับล้านต้องยากจนลงเพราะคนที่เห็นแก่ตัวเพียงคนเดียว

คลิป รายการ ประเด็นเด่น ประเด็นร้อน, หัวข้อ " นักวิชาการ ตปท. มองวิกฤติการเมืองไทย", ดร.เดวิด สเตร็คฟัส นักวิชาการชาวอเมริกัน อิสระ, วันศุกร์ที่ 28-03-2014 โดยทีมงาน KonthaiUK

คลิป รายการ ประเด็นเด่น ประเด็นร้อน
ออกอากาศ เวลา 20.30-21.30 p.m. & (Bangkok Time)
วันศุกร์ที่ 28-03-2014 โดยทีมงาน KonthaiUK
หัวข้อ " นักวิชาการ ตปท. มองวิกฤติการเมืองไทย"
แขกรับ ดร.เดวิด สเตร็คฟัส นักวิชาการชาวอเมริกัน อิสระ
http://www.khonthaiuk.info/forum/index.php?topic=27661.0

คลิปเสียง อาจารย์ ชูพงศ์, (28 มี.ค. 2557, Mar 28, 2014), หัวข้อ: "สรุปสถานการณ์ประจำสัปดาห์ อยากเห็นนายกเป็น อองซานซูปู"

"วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองในประเทศไทย และหนทางที่จะทำให้ประประชาชนได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง"
โดย อาจารย์ ชูพงศ์, (Mar 28, 2014)
หัวข้อ: "สรุปสถานการณ์ประจำสัปดาห์ อยากเห็นนายกเป็น อองซานซูปู"
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์กลาง http://democracythailand.blogspot.com/

Wednesday, March 26, 2014

"หม่อมเต่านา" (ม.ล.มิ่งมงคล โสณกุล) เตือน "อำนาจเก่า" โลกเปลี่ยนไป - กดใครไว้ไม่ได้แล้ว, (มติชนทีวี สัมภาษณ์พิเศษ หม่อมเต่า, 20 มีนาคม พ.ศ. 2557)

"หม่อมเต่านา" (ม.ล.มิ่งมงคล โสณกุล) เตือน
"อำนาจเก่า" โลกเปลี่ยนไป - กดใครไว้ไม่ได้แล้ว
(มติชนทีวี สัมภาษณ์พิเศษ หม่อมเต่า, 20 มีนาคม พ.ศ. 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=zJGZCO8_9AY&app=desktop

สาวชิดลมสุดทนแฉ! การ์ด กปปส. ข่มขู่กินไอติมฟรี แห่ต่อแถวร่วมร้อยไถกินหมดถังไม่จ่ายสักบาท?, (Go6TV, 25 มีนาคม พ.ศ. 2557)

สาวชิดลมสุดทนแฉ! การ์ด กปปส. ข่มขู่กินไอติมฟรี แห่ต่อแถวร่วมร้อยไถกินหมดถังไม่จ่ายสักบาท?
(Go6TV, 25 มีนาคม พ.ศ. 2557)
http://www.go6tv.com/2014/03/blog-post_5016.html

คลิป ชาญวิทย์+ปวิณ in LA, California, U.S.A., (Thai E-News, วันอังคาร, มีนาคม 25, 2557)

คลิป ชาญวิทย์+ปวิณ in LA, California, U.S.A.
(Thai E-News, วันอังคาร, มีนาคม 25, 2557)
http://thaienews.blogspot.com/2014/03/in-la.html

แดงชิคาโก้ไม่ยอมตกขบวน แต่งดำ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย, (Thai E-News, วันพุธ, มีนาคม 26, 2557)

แดงชิคาโก้ไม่ยอมตกขบวน แต่งดำ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
(Thai E-News, วันพุธ, มีนาคม 26, 2557)
http://thaienews.blogspot.com/2014/03/blog-post_26.html

เปิดใจ ‘ม็อบรับจ้าง’ อาชีพนี้ไม่มีสีไม่มีฝ่าย, (ศูนย์ข่าว TCIJ, 26 มีนาคม 2557)

เปิดใจ ‘ม็อบรับจ้าง’ อาชีพนี้ไม่มีสีไม่มีฝ่าย
(ศูนย์ข่าว TCIJ, 26 มีนาคม 2557)
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=4040

กิจกรรมกินข้าวกับเพื่อนที่ “เรือนจำชั่วคราวหลักสี่”, โดย ทีมข่าวภาคสนาม, กลุ่มปฎิญญาหน้าศาล, 22 มีนาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมกินข้าวกับเพื่อนที่ “เรือนจำชั่วคราวหลักสี่”
โดย ทีมข่าวภาคสนาม, กลุ่มปฎิญญาหน้าศาล, 22 มีนาคม พ.ศ. 2557
http://www.youtube.com/watch?v=OIUpEMgoRT8&list=UUzXtwkpUItMNng9l82E0TOw

"ฝันหวาน" โดย พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

"ฝันหวาน" โดย พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, 24 มีนาคม พ.ศ. 2557
https://www.facebook.com/ThaiEventProwessPhotography/posts/622965084454580

เรียนอังกฤษให้เก่ง กับ ดร. เพียงดิน รักไทย ตอน 3B: Freedom of the Press

เรียนอังกฤษให้เก่ง กับ ดร. เพียงดิน รักไทย ตอน 3B: Freedom of the Press
http://www.youtube.com/watch?v=Hxa7Ced7LOU

เสียงคนรุ่นใหม่, ความน่ากลัวและโหดร้าย ของ ม. 112, ตอน 1-2

เสียงคนรุ่นใหม่
ความน่ากลัวและโหดร้าย ของ ม. 112, ตอน 1
http://www.youtube.com/watch?v=TozuhK36exo
ความน่ากลัวและโหดร้าย ของ ม. 112, ตอน 2
http://www.youtube.com/watch?v=eXBSu36ax4M

หัวร่อมิได้ ร่ำไห้มิออก! ประเทศไทยคว่ำ 2 ล้านล้าน อินโดฯ เดินหน้า 14 ล้านล้าน, (มติชนออนไลน์, 26 มีนาคม พ.ศ. 2557)

หัวร่อมิได้ ร่ำไห้มิออก! ประเทศไทยคว่ำ 2 ล้านล้าน อินโดฯ เดินหน้า 14 ล้านล้าน
(มติชนออนไลน์, 26 มีนาคม พ.ศ. 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1395748788&grpid=&catid=01&subcatid=0100

จาตุรนต์ ฉายแสง : ยุทธศาสตร์ "เพื่อไทย" หลังโมฆะเลือกตั้ง, (รายการ ตอบโจทย์ , Thai PBS, 24 มีนาคม พ.ศ. 2557)

จาตุรนต์ ฉายแสง : ยุทธศาสตร์ "เพื่อไทย" หลังโมฆะเลือกตั้ง
(รายการ ตอบโจทย์ , Thai PBS, 24 มีนาคม พ.ศ. 2557)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7ZvwiKg8bvo

จากเหลืองมาสู่แดง ประเทศไทยครับผมขอโทษ, (Pantip กระทู้, 25 มีนาคม พ.ศ. 2557)

จากเหลืองมาสู่แดง ประเทศไทยครับผมขอโทษ
(Pantip กระทู้, 25 มีนาคม พ.ศ. 2557)
http://pantip.com/topic/31827010

มาตรา 112 เป็นกฏหมายที่เหี้ยมโหดมาก เอาเขาไปติดคุกฟรี 14 เดือน

มาตรา 112 เป็นกฏหมายที่เหี้ยมโหดมาก เอาเขาไปติดคุกฟรี 14 เดือน
https://www.facebook.com/iLawClub/photos/a.10150540436460551.646424.299528675550/10153917732620551/?type=1

เวที กวป. หน้าสำนักงาน ปปช. สนามบินน้ำ นนทบุรี, 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

เวที กวป. หน้าสำนักงาน ปปช. สนามบินน้ำ นนทบุรี, 25 มีนาคม พ.ศ. 2557
หนุ่มโคราช ช่วง 1 http://www.youtube.com/watch?v=W2TlPixpfwU
พิสิทธิ์ http://www.youtube.com/watch?v=4Tva1OGpb3g
มิสเตอร์เอ็ม http://www.youtube.com/watch?v=iuGkaF3z2Vc
ศรรักษ์ มาลัยทอง ช่วง 1 http://www.youtube.com/watch?v=CnsgBZgKzL8
ชินวัตร http://www.youtube.com/watch?v=hN7CZ3eZmNU
เบียร์ http://www.youtube.com/watch?v=dCdL9RCLxLM
วุฒิ โมเดล http://www.youtube.com/watch?v=i50Y62Czgps
หนุ่มโคราช ช่วง 2 http://www.youtube.com/watch?v=5yrCYMHCagg
นุ้ย สาวคลองเก้า http://www.youtube.com/watch?v=baJdxTobkRU
ศรรักษ์ มาลัยทอง ช่วง 2 http://www.youtube.com/watch?v=LIydZR4lISI
แดงสามวา http://www.youtube.com/watch?v=EmFQ2cqWp6M
ผู้ใหญ่คำพัน http://www.youtube.com/watch?v=wk7pzT_QIKE
โชคชัย หลานย่าโม http://www.youtube.com/watch?v=qzGA3NGfDIc
วาณิช ร่มเกล้า http://www.youtube.com/watch?v=SsYcCmxRKG4
สมศักดิ์ จตุคาม http://www.youtube.com/watch?v=Riv9ssEx35U
สมศักดิ์ ล้อเพชรรุ่งเรือง http://www.youtube.com/watch?v=cTF1NmWEoJ4

Student Summoned By Police Over Lese Majeste, (Khaosod English, Mar 20, 2014)

Student Summoned By Police Over Lese Majeste
(Khaosod English, Mar 20, 2014)
http://en.khaosod.co.th/detail.php?newsid=1395318042&section=11

นปช.แถลงข่าว, แถลงข่าวถลกหนังเทือก, 26 มีนาคม 2557

นปช.แถลงข่าว, แถลงข่าวถลกหนังเทือก, 26 มีนาคม 2557
ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ http://www.youtube.com/watch?v=Iw9EmSX6_nc
พราหมณ์ ศักดิ์ระพี พรหมชาติ http://www.youtube.com/watch?v=cyUUFKYz6Kc
อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ http://www.youtube.com/watch?v=hPsLnIUngGM
วรชัย เหมะ http://www.youtube.com/watch?v=j9NTlRlget8
สมหวัง อัสราษี http://www.youtube.com/watch?v=NtKPtVpsroE
ยศวริศ ชูกล่อม http://www.youtube.com/watch?v=fuxMofe_Vkc
วีระกานต์ มุสิกพงศ์ http://www.youtube.com/watch?v=gBXcC72TDWA&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
จตุพร พรหมพันธุ์ http://www.youtube.com/watch?v=VoHUa7rDOc8&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ http://www.youtube.com/watch?v=tz8yEnAedC8&list=UUZiXmqwDYxrMQk-NRA9RELQ

Monday, March 24, 2014

ชาญวิทย์-ปวิน บรรยายปัญหาการเมืองไทยกับสถาบันฯ ในชิคาโก้, (ประชาไท, 24 มีนาคม 2557)

ชาญวิทย์-ปวิน บรรยายปัญหาการเมืองไทยกับสถาบันฯ ในชิคาโก้
(ประชาไท, 24 มีนาคม 2557)
http://prachatai.com/journal/2014/03/52419

นปช.แถลงข่าว, แถลงข่าวถลกหนังเทือก, 24 มีนาคม 2557

นปช.แถลงข่าว, แถลงข่าวถลกหนังเทือก, 24 มีนาคม 2557
ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ https://www.youtube.com/watch?v=ZKZQIMLV-zQ
ประแสง มงคลศิริ https://www.youtube.com/watch?v=VfCAgdW7YDk
นพ.เหวง โตจิราการ https://www.youtube.com/watch?v=omZgBSOSixc
อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ https://www.youtube.com/watch?v=-B2SUkXE3ew
ยศวริศ ชูกล่อม https://www.youtube.com/watch?v=W8GG4nYV5Zk
วีระกานต์ มุสิกพงศ์ https://www.youtube.com/watch?v=C0OmK4anb60
จตุพร พรหมพันธุ์ https://www.youtube.com/watch?v=5IVHX8j6nbU
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ https://www.youtube.com/watch?v=MahacgA11Cw

Sunday, March 23, 2014

อย่าไว้ใจศัตรูของประชาชน อย่าประเมินความเหี้ยมโหดของมันต่ำเกินไป

อย่าไว้ใจศัตรูของประชาชน อย่าประเมินความเหี้ยมโหดของมันต่ำเกินไป