Sunday, July 26, 2015

(กบฏทหาร มีแต่ความคิด แต่ไม่มีความรู้... รู้หรือเปล่าว่าการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งคู่ขนานที่แยกจากกันไม่ได้กับ "ความมีอิสระภาพในการพูด การเขียน การออกความคิดเห็น"? ซึ่งเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับ "ความคิดที่เป็นเผด็จการ" / ตราบใดที่ประเทศไทยยังอยู่ "ภายใต้ระบอบเผด็จการกษัตริย์" ตราบนั้น "ความมีอิสระภาพในการพูด การเขียน การออกความคิดเห็น" ไม่มีวันเกิด, การศึกษาไทยจึงเป็นเพียงการอบรมเยาวชนให้เป็นทาสเท่านั้น ต่างชาติเขาก็รู้ เลิกทำเป็นโง่เพื่อหาผลประโยชน์กันเสียเถิด สงสารประชาชนบ้าง!) รบ. ดันไทยเป็นฮับการศึกษา รับ เออีซี ตั้งเป้า รร.หลักสูตรนานาชาติจังหวัดละ 2 แห่ง, (มติชนออนไลน์, 26 ก.ค. 2558)

(กบฏทหาร มีแต่ความคิด แต่ไม่มีความรู้... รู้หรือเปล่าว่าการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งคู่ขนานที่แยกจากกันไม่ได้กับ "ความมีอิสระภาพในการพูด การเขียน การออกความคิดเห็น"? ซึ่งเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับ "ความคิดที่เป็นเผด็จการ" / ตราบใดที่ประเทศไทยยังอยู่ "ภายใต้ระบอบเผด็จการกษัตริย์" ตราบนั้น "ความมีอิสระภาพในการพูด การเขียน การออกความคิดเห็น" ไม่มีวันเกิด, การศึกษาไทยจึงเป็นเพียงการอบรมเยาวชนให้เป็นทาสเท่านั้น ต่างชาติเขาก็รู้ เลิกทำเป็นโง่เพื่อหาผลประโยชน์กันเสียเถิด สงสารประชาชนบ้าง!)
รบ. ดันไทยเป็นฮับการศึกษา รับ เออีซี ตั้งเป้า รร.หลักสูตรนานาชาติจังหวัดละ 2 แห่ง
(มติชนออนไลน์, 26 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437885471&grpid=&catid=19&subcatid=1903

No comments:

Post a Comment