Friday, March 21, 2014

จะให้ประชาชนเขาคิดอย่างไร กับการกระทำของศาลรัฐธรรมนูญไทย, หายสงสัยแล้วหรือยังว่า ทำไมประชาชนเขาเรียกว่าศาลเหี้ย

จะให้ประชาชนเขาคิดอย่างไร กับการกระทำของศาลรัฐธรรมนูญไทย
หายสงสัยแล้วหรือยังว่า ทำไมประชาชนเขาเรียกว่าศาลเหี้ย

No comments:

Post a Comment