Wednesday, April 16, 2014

ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน สู้ไป-กราบศัตรูไป ขอให้ได้อยู่เป็นรัฐบาลไปเรื่อยๆก็พอ

ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน
สู้ไป-กราบศัตรูไป ขอให้ได้อยู่เป็นรัฐบาลไปเรื่อยๆก็พอ
แทนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของเขา
กลับเอามวลชนไปเป็นเครื่องต่อรองผลประโยชน์และความอยู่รอดของตัวเอง
ประเทศชาติและประชาชนจะเสียหาย ก็ช่างมัน
ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ มวลชนและแนวร่วมจะล้าและถอยหนี
พรรคเพื่อไทยจะแพ้แน่นอน

No comments:

Post a Comment