Monday, January 20, 2014

...จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว ควงคฑาสู่ดาวมุ่งความหวัง ผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวัง สายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ - คำทำนายหลวงพ่อฤาษีลิงดำ (ในภาพ มีนารีสองคน ตัวปลอมกับตัวจริง)

...จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว ควงคฑาสู่ดาวมุ่งความหวัง
ผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวัง สายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ
- คำทำนายหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
(ในภาพ มีนารีสองคน ตัวปลอมกับตัวจริง)

No comments:

Post a Comment