Thursday, May 22, 2014

ประชาชนเขาไม่ได้ขออะไรมากมายเลย เขาเพียงแต่ขอความเท่าเทียมกัน “หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง” แค่นี้ก็ให้เขาไม่ได้หรือ?

ประชาชนเขาไม่ได้ขออะไรมากมายเลย เขาเพียงแต่ขอความเท่าเทียมกัน
“หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง” แค่นี้ก็ให้เขาไม่ได้หรือ?

No comments:

Post a Comment