Sunday, April 27, 2014

คาถาที่เผด็จการโบราณใช้ล้างสมองคนไทยมานานกว่า 80 ปี เพื่อกำชับระบอบเผด็จการของตน และขัดขวางการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตย

คาถาที่เผด็จการโบราณใช้ล้างสมองคนไทยมานานกว่า 80 ปี
เพื่อกำชับระบอบเผด็จการของตน และขัดขวางการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตย

No comments:

Post a Comment