Wednesday, January 8, 2014

นายกยิ่งลักษณ์ คุณทักษิณ และพรรคเพื่อไทย เป็นเพียงแนวร่วมระดับหนึ่งของขบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาทำการเปลี่ยนระบอบด้วยตนเอง เราจะไปหวังให้เขามาเปลี่ยนระบอบให้เราไม่ได้

นายกยิ่งลักษณ์ คุณทักษิณ และพรรคเพื่อไทย
เป็นเพียงแนวร่วมระดับหนึ่งของขบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น
ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาทำการเปลี่ยนระบอบด้วยตนเอง
เราจะไปหวังให้เขามาเปลี่ยนระบอบให้เราไม่ได้

No comments:

Post a Comment