Monday, July 27, 2015

(ปัญญาทหารกบฏพระราชทาน - พูดไม่มีคนฟัง... โทษคนฟัง, เศรษฐกิจล้มเหลว ประชาชนไม่มีจะกิน... โฆษณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) บิ๊กตู่ โอด! คืนความสุข พูดแทบตาย แต่ปิดทีวีหนี ชี้เด็กยุคนี้ขาดจินตนาการ เร่งแก้!, (มติชนออนไลน์, 27 ก.ค. 2558)

(ปัญญาทหารกบฏพระราชทาน - พูดไม่มีคนฟัง... โทษคนฟัง, เศรษฐกิจล้มเหลว ประชาชนไม่มีจะกิน... โฆษณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
บิ๊กตู่ โอด! คืนความสุข พูดแทบตาย แต่ปิดทีวีหนี ชี้เด็กยุคนี้ขาดจินตนาการ เร่งแก้!
(มติชนออนไลน์, 27 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437969348

No comments:

Post a Comment