Sunday, July 26, 2015

สมาชิกชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ หรือ "เรดชิคาโก" เข้าร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เมือวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

สมาชิกชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ หรือ "เรดชิคาโก"
เข้าร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เมือวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

No comments:

Post a Comment