Monday, July 27, 2015

(มันจะคืบหน้าไปได้อย่างไร ก็ไอ้ "คนที่สั่ง-คนที่สั่งฆ่า" มันเป็นเทวดาอยู่เหนือกฎหมาย ถ้าอยากให้มีความเป็นธรรมจริงๆ ก็ต้องไม่ให้มีใครอยู่เหนือกฎหมายอีกต่อไป และกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเพื่อประชาชนที่แท้จริง - สรุปคือ ต้องมีการปฏิวัติประชาธิปไตย ความเป็นธรรมถึงจะเกิด) กว่า 5 ปีไม่คืบ! ญาติเหยื่อสลายชุมนุมปี 53 ร้อง ป.ป.ช.กลัวไม่เป็นธรรม ไต่สวน "มาร์ค-สุเทพ", (มติชนออนไลน์, 27 ก.ค. 2558)

(มันจะคืบหน้าไปได้อย่างไร ก็ไอ้ "คนที่สั่ง-คนที่สั่งฆ่า" มันเป็นเทวดาอยู่เหนือกฎหมาย ถ้าอยากให้มีความเป็นธรรมจริงๆ ก็ต้องไม่ให้มีใครอยู่เหนือกฎหมายอีกต่อไป และกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเพื่อประชาชนที่แท้จริง - สรุปคือ ต้องมีการปฏิวัติประชาธิปไตย ความเป็นธรรมถึงจะเกิด)
กว่า 5 ปีไม่คืบ! ญาติเหยื่อสลายชุมนุมปี 53 ร้อง ป.ป.ช.กลัวไม่เป็นธรรม ไต่สวน "มาร์ค-สุเทพ"
(มติชนออนไลน์, 27 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437968440

No comments:

Post a Comment