Saturday, July 25, 2015

"น่าฉงน? ผู้ต้องหาคดี112 ได้รับการลี้ภัยง่ายกว่าคดีทั่วไป", (Thaivoicemedia, 24 ก.ค. 2558)

"น่าฉงน? ผู้ต้องหาคดี112 ได้รับการลี้ภัยง่ายกว่าคดีทั่วไป"
(Thaivoicemedia, 24 ก.ค. 2558)
- คุณจรรยา ยิ้มประเสริฐ ผู้ต้องหาคดี 112 ซึ่งขณะนี้ลี้ภัยอยู่ประเทศฟินแลนด์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีรัฐบาลทหารไทย ขอความร่วมมือนานาชาติ ให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนคดี 112 เและให้แต่ละประเทศจับตาไม่ให้ผู้ต้องหาคด­ี 112เคลื่อนไหวโจมตีสถาบันกษัตริย์ไทย ว่า เป็นเรื่องที่สายไปแล้ว เพราะหลายคนที่ทำเรื่องขอลี้ภัยเนื่องจากโ­ดนคดี112 จากไทย จะได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ลี้ภัยการเมื­องได้เร็วและง่ายกว่าคดีอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะทุกประเทศเชื่อว่า เป็นคดีการเมือง ไม่ใช่อย่างที่รัฐบาลอ้างว่า ไม่ใช่คดีการเมือง รัฐบาลทหารไทยอย่าโกหกชาวโลกเลยว่า สถาบันกษัตริย์ไทยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือ­ง ส่วนแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ต้องหา 112 ในอนาคตนั้น คงไม่มีพรรคการเมืองใดกล้าพอที่จะเสนอให้อ­อกกฎหมายนิรโทษกรรม และคงใช้เวลานาน ทางออกเดียวที่จะทำได้นั่นคือ กษัตริย์รัชกาลที่ 10 หากต้องการปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยให้สอดค­ล้องกับกระแสประชาธิปไตย ก็ควรจะริเริ่มนิรโทษกรรมนักโทษคดี 112 และนักโทษการเมืองอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะสถาปนาความเชื่อถือศรัทธาให้ก­ับคืนมาในสายตาของชาวโลกแล้ว ยังจะทำให้ กษัตริย์ไทย ไม่เป็นศัตรูกับคนไทยด้วยกันเอง และเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความปรองดองให้เกิ­ดขึ้นด้วย
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/500184836798776/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment